Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Výukové pomůcky od firmy Vari

Firma Vari a.s. Libice nad Cidlinou, tradiční výrobce malé zemědělské a komunální techniky, aktivně podporuje české technické školství.

Pro názornou a praktickou výuku předmětů Stavba a provoz strojů, Kontrola a měření a Strojírenská technologie poskytla firma Vari a.s. naší VOŠ a SPŠ Jičín převodové skříně DSK316 a DSK317. Převodovky připravilo servisní středisko Vari a.s. výhradně pro potřeby výuky tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem provádět jejich montáž i demontáž. Studenti tak mají příležitost aktivním způsobem poznávat konstrukci a funkci jednotlivých strojních součástí.

Další fází začínající spolupráce mezi Vari a.s. a VOŠ a SPŠ Jičín je příprava témat a projektů, na kterých by vybraní studenti mohli spolupracovat v rámci ročníkových či maturitních prací.

Ing. Stanislav Pleva