Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Učitelé pomáhají učitelům. Pomoc základním školám s distanční výukou.

Po zkušenostech z jarního období s distanční výukou bylo zřejmé, že se základní školy v tomto ohledu potýkají s mnoha technologickými problémy. V podzimním období, kdy jsme začali tušit, že doba opět spěje k výuce na dálku, byla blízkým základním školám nabídnuta pomoc pod heslem:

„Každá aplikace je tak dobrá, jak dobrý je její uživatel. Pomůžeme vám stát se dobrými uživateli.“

Již na začátku školního roku jsme sledovali zhoršující se situaci s koronavirovou epidemií. Pan učitel Klíma, který už na jaře pomohl se zasvěcením do aplikace MS Teams kolegům z naší průmyslové školy a umožnil jim tak pracovat se studenty v online výuce velmi efektivně, nabídl svou pomoc tentokrát i blízkým základním školám v jičínském okrese. Na jeho kontaktní mail s nabídkou zavedení platformy Office 365 se službou MS Teams a seznámení s možnostmi, které nabízí, reagovalo postupně sedm škol – ZŠ Kopidlno, ZŠ Sobotka, ZŠ Libáň, ZŠ Vysoké Veselí, ZŠ Valdice, ZŠ Bělohrad a ZŠ Jičíněves. Ve velmi krátkém čase pro ně zrealizoval kompletní provoz online výuky, proškolení zaměstnanců a poskytnutí cenných pedagogických zkušeností včetně metodických pokynů.

Školení byla rozložena do čtyřech kurzů po cca hodině a půl.

1. Jak vést online hodiny. Toto školení se týká problematiky synchronní výuky, využívání funkcí MS Teams pro tuto výuku a poskytnutí pedagogických postřehů a rad, jak pracovat s žáky během online konferencí.

2. Práce se studijními materiály, zadáním a známkami. Druhý kurz představuje nejvhodnější způsoby, jak se dají poskytovat žákům studijní materiály, zadávat jim úkoly a zpětně vyžadovat jejich odevzdání. Obsahuje i doporučení pro prevenci s podváděním při odevzdávání úkolů.

3. Práce s kvízy. Práci s formuláři a kvízy přibližuje třetí školení. Zároveň řeší otázku, jak efektivně a bez velké námahy řešit asynchronní výuku, jak nastavovat kvízy v rámci zadání.

4. Aplikace Whiteboard (tabule). Seznamuje kolegy s prací v této aplikaci, která je schopna plnohodnotně nahradit interaktivní tabuli v online prostředí.

Ve většině zmíněných základních škol se proškolení podařilo během září a října. Vesměs se panu Klímovi i škole dostalo pozitivních zpětných ohlasů, kde učitelé oceňovali zejména přístup pedagoga, nikoli IT technika, který vše vysvětloval srozumitelně a funkčně s ohledem na vhodnou metodologii. Velkým benefitem byl i jeho osobní přístup, téměř kdykoli individuálně řešil dotazy kolegů.

Na začátku listopadu proběhlo po dohodě s místostarostou panem Petrem Hamáčkem ještě proškolení všech čtyřech jičínských základních škol ve stejném duchu. Přestože mnozí učitelé už s MS Teams nějaké zkušenosti měli, nakonec i tyto podrobnosti obohatily jejich využití této aplikace směrem ke kvalitnější online výuce.
Za mnoho mluví tabulka proškolených kolegů:

 

  1. školení 2. školení 3. školení 4. školení míst obsazených
ve školeních
 
1. ZŠ 45 37 32 30   144
2. ZŠ 28 23 23 17   91
3. ZŠ 34 32 28 29   123
4. ZŠ 47 48 37 34   166
Celkem obsazených míst 524

Panu Klímovi jistě patří velký dík za nezištnou pomoc kolegům ze základních škol s ohledem na energii a čas, který této aktivitě věnoval. Za vše mluví reakce pana ředitele II. ZŠ:

„Děkuji vám srdečně za školení online, která vedete s mými kolegy a kolegyněmi. (…) Od několika kolegů mám zpětnou vazbu, že jsou s Vaším výkladem spokojeni. A to je dobře.“ Děkuji a jsem s pozdravem. Mgr. Roman Mareš