Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Chytré popelnice

Na podzim loňského roku se zrodila zajímavá spolupráce mezi naší školou a Městem Jičínem, které by po vzoru velkých měst chtělo zavést také v Jičíně fungování tzv. chytrých popelnic. Pro spolupráci v tomto projektu oslovilo právě naši školu.

Na podzim roku 2019 se, jako v jiných letech, konala tzv. burza škol v Masarykově divadle, kde svoji nabídku představovaly jednotlivé střední školy z okolí. Zavítal na ni i současný místostarosta města Jičína, pan Mgr. Petr Hamáček, kterého možnosti naší školy zaujaly natolik, že byla na místě domluvena a později upřesněna spolupráce mezi Městem a naší školou na projektu tzv. chytrých popelnic.

Celý projekt si vzal pod patronaci pan učitel Klíma, který stejně jako pro několik dalších projektů vytipoval mezi svými šikovnými studenty čtyřčlenný tým. Ve spolupráci kluci během roku vymýšleli, jak by fungoval celkový provoz při svozu odpadu z tzv. chytrých popelnic, jak vytvořit zařízení, které bude i v uzavřeném kovovém prostoru snímat a vysílat ven informace o hladině odpadu, o naplnění jednotlivých nádob, o průchodnosti nebo případném ucpání hrdla kontejneru. Jedná se tedy o vývoj a uvedení do praxe softwaru pro kontrolu kontejnerů v Jičíně.

Při práci na projektu studenti vymýšlí vlastní aplikace s použitím technologií vyvinutých v jičínské firmě MICRORISC s. r. o. Zejména používají IQRF a Arduino.

V současnosti se projekt nachází ve zkušební fázi, kdy probíhá testování jednotlivých zaříjení, objevování úskalí a odstraňování posledních problémů v softwaru. Webové rozhraní je již pro provoz připraveno. Veškerá práce by měla být dokončena do ledna 2021, pokud to momentální situace se zavřením škol dovolí. Pak proběhne přímé testování zařízení v jednotlivých kontejnerech a hledání konektivity.

S vizí do budoucna je plánován produktivní systém, do kterého bude kdykoli možné přidat další zařízení. Studenti tak propojí své teoretické znalosti s praxí a vytvoří něco skutečně funkčního a užitečného pro své město.

2020 popelnice 2020 popelnice
2020 popelnice 2020 popelnice