Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní bugina

„Kdo si hraje, nezlobí.“ Možná tak trochu pod tímto heslem se zrodil nápad na větší školní projekt postavit si nad rámec běžné výuky školní buginu. Objevil se před čtyřmi lety, pracovalo se na něm a dodnes pracuje v učebnách praktického výcviku na strojním oddělení. A pokud situace dovolí, měl by být projekt dokončen do června roku 2021.

Pan učitel Pavlíček je jedním z našich nadšených pedagogů. Po svém příchodu na SPŠ, Jičín měl touhu vymyslet pro studenty s hlubším zájmem pro obor větší projekt, do kterého by se zapojili v týmové spolupráci naši studenti strojních oborů. Inspiroval se projekty velkých technických fakult, které sestavují v rámci svého fungování školní monoposty (např. https://www.fstulracing.cz/). V našich skromnějších podmínkách se rozhodl získat studenty pro stavbu školní buginy. Kromě týmové spolupráce a zdokonalení vlastních technických dovedností nabízí taková práce i propojení teoretických znalostí s praktickou dovedností s hmatatelným výsledkem – především to může být pro studenty motivující, že za sebou uvidí hmotný výstup své práce. Již na počátku se do projektu zapojit také pan učitel Mašek jako technický konzultant a poradce pro design.

Na bugině se poprvé začalo pracovat ve školním roce 2016/2017, kdy skupina pěti studentů čtvrtých ročníků v souvislosti s náplní svých individuálních maturitních prací (IMP) provedla první návrhy celkové konstrukce a designu. Kromě jiného navrhli také systém řízení buginy, brzdový systém, odpružení, převodovku apod.

Skupina maturantů v roce 2017/2018 pokračovala v práci svých předchůdců, celkové návrhy přepracovala podle nových technických požadavků, navrhla převody a dopracovala návrhy dalších částí buginy.

V roce 2018/2019 nastal zlom. Z papírů se začaly jednotlivé součástky reálně klubat na svět. Celá technologie je navržena tak, aby byla vyrobitelná v našich školních podmínkách. Studenti strojních maturitních oborů, ale i žáci učňovských oborů se postupně podíleli na výrobě prvních součástek do buginy. Vznikla tedy unikátní spolupráce mezi maturitními obory, jejichž studenti vyrábí součástky pomocí CNC strojů, a mezi žáky učňovských oborů, kteří dotváří další součástky ve školních dílnách podle výkresů v rámci svého odborného výcviku.

Od dalších školních let do současnosti probíhá kontinuální práce na prvním prototypu buginy. Dolaďují se výkresy, podle kterých se vyrábí jednotlivé součástky. Za pomoci jednoho ze studentů byla svařena celková konstrukce buginy. Už zbývá jen ji „obléci“ a vyvést na světlo světa.

Za cennou spolupráci je škola vděčná jičínské firmě SECO, která dodala pro buginu motor jinak používaný do zahradních traktůrků.

Kromě spolupráce s externími partnerskými firmami je v tomto školním roce plánována i spolupráce interní mezi našimi vlastními obory. Studenti elektrotechnických oborů by se podle původní vize měli podílet na zapojení elektrických obvodů a osvětlení buginy, studenti informatiky by mohli navrhnout GPS navigaci a jiné aplikace pro monitorování rychlosti a dalších funkcí buginy. Tato týmová spolupráce mezi jednotlivými obory bude pro studenty jistě cenná.

Je pravdou, že nyní práci na projektu zpomalí dočasné uzavření škol, ale všichni zúčastnění doufají, že bugina by mohla být hotová do konce školního roku 2020/2021, aby se jí studenti mohli pochlubit u příležitosti oslav k 150. výročí od založení VOŠ a SPŠ, Jičín. Věříme, že to situace umožní.

 

2020 bugina 2020 bugina
2020 bugina 2020 bugina