Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

ADAPTAČNÍ KURZY 2020–2021

Jako každý rok, tak i letos měli žáci prvních ročníků maturitních i učňovských oborů možnost lépe se mezi sebou poznat na adaptačním kurzu v jinolickém Edenu. V prvním turnusu ve dnech 14. – 16. 9. 2020 se zúčastnily třídy ST1A, ST1B, ET1, SZ1 a OB1 a v druhém termínu, od 16. – 18. 9. 2020 pak třídy I1A, I1B a I1C. V obou turnusech se zúčastnilo 113 žáků a jejich 6 třídních učitelů.

První společnou aktivitou byl pěší přesun z Jičína do Jinolic kolem Prachovských skal. Průvodci celým adaptačním kurzem byli zaměstnanci K-Klubu v Jičíně, kteří měli pro třídy nachystané rozličné aktivity, jež pomohly stmelit kolektiv, ověřily fyzickou zdatnost a schopnost logicky uvažovat.

Počasí letos opravdu přálo, a tak všichni „prváci“ strávili příjemné tři dny mimo půdu školy, blíže se poznali, a hlavně se naučili pracovat jako tým, navzájem se respektovat a pomáhat si.

R. Junková
výchovný poradce