Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

VIRTUÁLNÍ REALITA PRO FIRMU CONTINENTAL

Pro technickou školu jsou bezesporu klíčové odborné předměty, ve kterých studenti získají základní znalosti a dovednosti v oboru. Ti výjimečně nadaní se realizují i mimo školní lavice v soutěžích a různých projektech. Proto nás potěšilo, když jsme dostali nabídku ke spolupráci od jičínské pobočky firmy Continental. Přece jenom kontakt s reálnou praxí je ta nejcennější zkušenost, kterou může student dostat.

Ve středu 24. 6. 2020 proběhlo v jičínské firmě Continental oficiální předání aplikace pro prezentaci produktů firmy v prostřední virtuální reality. Jednalo se o výsledek dlouhodobé spolupráce mezi podnikem a školou.

Pod vedením našich pedagogů se realizace projektu ujal student Lukáš Trkan (I4B), který na projektu pracoval od října loňského roku a zároveň ho obhajoval jako individuální maturitní práci a středoškolskou odbornou činnost. Setkání v Continentalu se účastnilo vedení školy, zástupci vedení firmy, včetně ředitele závodu Jičín, a členové Conti týmu, kteří na projektu spolupracovali. Po úvodní prezentaci si zástupci firmy aplikaci ve virtuální realitě vyzkoušeli.

Aplikace umožňuje ukázat portfolio produktů ve virtuálním pavilonu firmy. Uživatelé mají možnost zhlédnout umístění výrobků přímo v automobilu, rozložit je na jednotlivé díly, uchopit a manipulovat s nimi. Součástí aplikace jsou popisy jednotlivých výrobků.

Prezentace přinesla škole pozitivní ohlasy od všech zástupců firmy. Zejména samostatná práce Lukáše Trkana sklidila velký obdiv. Ač student, dokázal pro firmu vytvořit produkt na téměř profesionální úrovni. Proto firma naznačila, že by byla i do budoucna nakloněna další spolupráci. To je velmi potěšující informace i pro školu, protože bude moci svým studentům nabídnout vhled do skutečné praxe, poskytnout nedocenitelnou zkušenost, která je posune odborně i profesně dále. S těmi schopnými bude mít firma Contitnental jistě snahu udržet i další kontakt. Tím se pro studenty nabízí i jejich budoucí profilace a uplatnění po ukončení studia.

 

2020 Prezentace VR v Continental 2020 Prezentace VR v Continental
2020 Prezentace VR v Continental