Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

SOČka úplně jinak

Po školním kole 42. ročníku středoškolské odborné činnosti 2020 jsme očekávali standardní průběh okresního a krajského kola. Nečekaně ale i do školního prostředí zasáhla koronavirová epidemie a vyhlášení nouzového stavu, kvůli kterému bylo okresní kolo soutěže zrušeno, všechny práce automaticky postoupily do kola krajského, které proběhlo v online prostředí neveřejně.

Soutěžící vložili videa svých prezentací na portál YouTube. 10. května se pak na fóru SOČ představila tato videa jednotlivým hodnotitelským komisím. Ve fóru byly pro soutěžící zveřejněny doplňující otázky s termínem jejich zodpovězení. Porota pak 11. května v rámci neveřejného jednání stanovila pořadí prací s postupem do celostátního kola.

školu reprezentovalo 7 studentů ve čtyřech oborech. V oboru 9. Strojírenství, hutnictví a doprava soutěžil Jiří Šírek (SM4A), který se umístil na velmi pěkném 2. místě. V oboru 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace jsme měli dva soutěžící. Jakuba Junka (EA4) s umístěním na výborném 2. místě a Miroslava Folprechta (I4B), který skončil na 3. místě. V oboru 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie soutěžil Jan Nykl (I3A), obsadil 3. místo. Konečně v oboru 18. Informatika jsme měli jednoho soutěžícího, kterým byl Lukáš Trkan (I4B), se svou prací obsadil 3. místo. Jediným soutěžním týmem byli Jiří Svěcený a Jakub Havelka (I4A), tato dvojice vybojovala 2. místo. Současně tento tým půjde do tzv. licitace, kdy bude na základě kvality soutěžní práce celostátní komise rozhodovat o jejím postupu do celostátního kola SOČ. I když oproti loňskému ročníku máme jen naději na postup jedné práce do celostátního kola, může nás těšit, že v oborech, ve kterých jsme soutěžili, obsadili naši studenti přední místa.

Můžeme konstatovat, že tento ročník byl pro naši školu opět úspěšným ročníkem, i když byl poznamenán koronavirovou epidemií a lze si jen přát, abychom takového výsledku docílili i příští rok. Také letos se našim studentům podařilo dosáhnout velice pěkných umístění ve svých kategoriích. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i učitelům, kteří soutěžící pečlivě připravili. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě.

Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.