Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Týmová práce na průmyslovce funguje

V rámci dlouhodobé práce dokázali studenti 4. ročníku, jak lze užitečně přetavit teoretické znalosti ze školních lavic do praxe. Vyrobili funkční model garážových vrat, na který se můžete podívat v přiloženém videu.

Studenti čtvrtého ročníku oboru mechatronika vytvořili funkční model garážových vrat v rámci samostatné týmové práce v předmětu číslicová technika.
Ke konstrukci modelu byly využity součásti různých stavebnic a funkčních celků, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují právě v číslicové technice.
Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe. Studenti si tak uvědomili nutnost, že pro technika je nezbytná nejen znalost vlastního oboru, ale i znalost technologie, kterou budou ovládat. Na práci s reálnými součástmi si navíc studenti uvědomili možná úskalí nedokonalosti prvotního řešení a zkouškami se ukázalo, že v reálné praxi je nutné provádět další modifikace, kterými lze dosáhnout očekávaného výsledku.