Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Exkurze studentů třídy SC3A do firmy Seco Jičín

Dne 3. 3. 2020 navštívili studenti třídy SC3A v rámci předmětu kontrola a měření společnost Seco Industries s. r. o. Jičín, která je významným průmyslovým podnikem našeho regionu.

Exkurze se týkala výroby zahradních traktorů se zaměřením na kontrolní procesy jednotlivých výrobních operací a správu a kalibraci měřidel.

V úvodu se studenti seznámili s typy zahradních traktorů, které firma vyrábí. Samotná prohlídka výrobního provozu byla organizována dle toku materiálu, od přípravy polotovarů a jednotlivých dílů přes výrobu podskupin až po montážní linku, kde se traktory kompletují. Zajímavými částmi prohlídky byla ukázka výroby svařenců na svařovacích automatech a závěrečná kontrola funkce traktorů, seřízení otáček motoru a převodovky.

Na pracovišti kontroly obrobny si studenti prohlédli 3D CNC měřicí stroj Zeiss a seznámili se s metodikou provádění pravidelných rozměrových kontrol obrobků. V oddělení metrologie byl studentům představen proces kalibrace a správy měřidel a způsob vedení dokumentace o měřidlech.

Tuto exkurzi za firmu Seco Industries s. r. o. Jičín připravil pan Pavel Šafler, kterému velice děkujeme za podporu.

Ing. Stanislav Pleva

2020 návštěva v SECO