Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Rozstřelení Střelčí

Ve čtvrtek 27. února 2020 se na naší škole uskutečnil Projektový den, kdy žáky ze třídy I3B navštívili představitelé firmy Sklopísek Střeleč. Akci při naše studenty připravil pan Ing. Zdeněk Müller a pan David Rieger, kterým patří jistě poděkování.

Firma Sklopísek Střeleč a. s. těží různé druhy především průmyslového písku. V loňském roce oslavila 80 let od počátku těžby. Firma dodává písky do různých odvětví, např. do automobilového průmyslu, stavebnictví, sportu, slévárenství aj. Pan ing. Müller představil žákům firmu a řekl něco k její historii, těžbě a zpracování písků. Pan David Rieger, mimochodem absolvent naší školy v oboru strojírenství, žákům ukázal možnosti softwaru SolidWorks a zmínil (i s konkrétní ukázkou) informace o dronech, které firma využívá mj. pro monitoring.

Jedním z cílů setkání představitelů firmy s našimi žáky byla možnost, aby žáci vytvořili návrh zajímavé a poutavé prezentace o firmě, která by byla k dispozici na naší škole, ale také při různých prezentacích firmy. Pro větší motivaci byl žákům nabídnut i zajímavý finanční obnos, který získají nejlepší tři vybrané návrhy prezentace firmy. Prezentace firmy může být např. naprogramována, vytvořená v prezentačním programu, vytvořená pomocí animace aj. Žáky možnost vytvoření prezentace velice zaujala a my věříme, že se dané problematiky zhostí na výbornou a vzniknou zajímavé projekty, které budou mít v rámci firmy praktické využití a prohloubí opět o kousek více tolik potřebnou praktickou spolupráci podniků se školou. Prezentace firmy byla pro žáky velice zajímavá a ocenili především to, že se firma snaží o šetrný přístup k ochraně životního prostředí, za který obdržela příslušný prestižní certifikát.