Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Nejen školou, ale i tancem, hudbou a zábavou jsme živi

V pátek 14. 2. 2020 proběhl ve valdickém kulturním domě tradiční maturitní ples VOŠ a SPŠ, Jičín.

Přivítáním všech přítomných zahájili moderátoři z I3B, Vojta Kuchař a Vojta Špringl, ples naší školy. Slavnostním večerem se stal pro maturitní třídy SPŠ a absolventskou třídu VOŠ. Maturanty a kandidáty na diplomované specialisty se po dekorování stalo sto patnáct studentů čtvrtých ročníků maturitních oborů informační technologie, elektrotechnika a strojírenství a studentů VOŠ, chystajících se zakončit své studium v oboru strojírenství s využitím CAD a CAM.

Po celý večer vládla sálu slavnostní atmosféra provázená důstojným nástupem, který také v letošním roce nacvičil s maturanty pan učitel Jaroslav Smolík. Podle jeho slov tomu tak bylo však naposledy. V závěru večera předal symbolickou štafetu panu učiteli Martinu Říhovi, který bude v tradici pokračovat od příštího školního roku. Za vzornou organizaci plesu, díky níž proběhl večer ke spokojenosti všech, patří poděkování třídním učitelům, PhDr. Ireně Bílkové, Mgr. Iloně Hamanové, Ing. Romaně Junkové, Mgr. Nikole Kobrlové, Ing. Miroslavě Polákové a Ing. Miroslavu Vavrouškovi a studentům jejich tříd. Svým projevem přispěla i paní ředitelka, Ing. Alena Žalská.

Vrcholem večera se stal příchod samotných maturantů a absolventů po hvězdném červeném koberci, jejich dekorování a uvedení do stavu čekatelů na závěrečné zkoušky. Taneční část plesu byla zahájena tradičně sólem pro rodiče, následoval tanec věnovaný učitelům. Publikum rozvlnily latinskoamerické tance předvedené naším studentem Viktorem Kafkou a Pavlínou Čechovou, předtančení složené ze standartních tanců předvedl jeden z maturantů, Jan Havelka, s partnerkou Veronikou Špinarovou. Tím byl odstartován večer plný tance, zábavy a hudby, o kterou se postarala léty prověřená hudební skupina Levou rukou.

Věříme, že večer zanechal ve všech zúčastněných příjemný zážitek a na tradici maturitních plesů navážeme se stejným úspěchem i v příštím školním roce.

Fotografickou přílohu poskytl z převážné části pan Jakub Podobský

https://fotopodobsky.cz/

 

2020 maturitní a absolventský ples 2020 maturitní a absolventský ples
2020 maturitní a absolventský ples 2020 maturitní a absolventský ples
2020 maturitní a absolventský ples 2020 maturitní a absolventský ples
2020 maturitní a absolventský ples
2020 maturitní a absolventský ples