Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Networking Academy Games 2008

Dne 19. března 2008 se na Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové uskutečnilo celostátní finále soutěže NAG 2008. Za naši školu se soutěže tříčlenných družstev zúčastnili studenti CNA ze  třídy P4A, a to Petr Berný, Martin Bednář a Tomáš Kulhánek. Do soutěže jsme se zapojili poprvé a přípravu jsme zahájili až v únoru 2008. Naši studenti jsou zapojeni do kurzu CCNA Discovery 1, což je prvý ze čtyř navazujících modulů. Soutěžní úkoly však zahrnovaly znalosti ze všech čtyř modulů. Proto jsme mezi dvanácti účastníky skončili poslední. Potěšující skutečností však bylo, že bodové ohodnocení našich nejbližších sousedů ve výsledkové listině bylo jen nepatrně lepší.