Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

MODEL ŘÍZENÍ ŽLUZIÍ

Funkční model řízení žaluzií byl vytvořen studenty 4. ročníku oboru mechatronika jako samostatná týmová práce v předmětu číslicová technika.

Ke konstrukci modelu řízení žaluzií byly využity součásti různých stavebnic a funkčních celků, které jsou pro tento účel k dispozici v laboratořích VOŠ a SPŠ, Jičín. K řízení pracovních procesů výtahu je použito programovací relé LOGO od firmy Siemens. Program do tohoto relé se tvoří pomocí logických operátorů a funkcí, které se vyučují v číslicové technice.

Cílem této samostatné práce bylo aplikovat teoretické znalosti z předmětu číslicová technika do praxe, ukázat nutnost, že pro technika je nezbytná znalost jak vlastního oboru, tak znalost technologie, která bude ovládaná. A v neposlední řadě bylo cílem ukázat, že při zkouškách je třeba navržené řešení různě modifikovat.