Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Bezpečnost na internetu na naší škole nepodceňujeme

V letošním školním roce se naše škola účastnila projektu Kraje pro bezpečný internet. Projekt si dává za cíl informovat o možných rizicích spojených s využíváním informačních a komunikačních technologií a minimalizovat je. Projekt je celorepublikový a zapojují se do něho všechny kraje.

V rámci projektu, kde jsou nejen pro žáky, ale také pro vyučující, rodiče atd., připraveny video tutoriály s danou problematikou, mohou žáci srovnávat své znalosti o bezpečnosti na internetu v soutěžním kvízu. Kvíz obsahuje 20 otázek z dané problematiky. Žáci jsou zařazeni do soutěže o věcné ceny pouze v případě, pokud správně odpoví na všechny otázky, kdy mají k vyřešení libovolný počet pokusů. V případě úspěšného absolvování kvízu mohou žáci dále soutěžit v Kvízu PLUS, který obsahuje 10 otázek, k jejich vyplnění mají soutěžící již pouze 3 pokusy.

Z naší školy vyplnilo základní soutěžní kvíz úspěšně celkem 275 žáků maturitních i učebních oborů a díky tomu se naše škola umístila v kraji na skvělém třetím místě. Děkujeme všem žákům, kteří soutěžní kvíz absolvovali, a také vyučujícím, kteří dali při svých hodinách prostor pro absolvování kvízu.

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na Krajském úřadu v Hradci Králové, kde úspěšné soutěžící a školy ocenil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a náměstkyně Mgr. Martina Berdychová. Přítomní byli také další členové, kteří se na projektu podíleli, mimo jiné zástupci firmy Gordic, partnera projektu. V republikovém srovnání se letos Královéhradecký kraj umístil na 4. místě s 2469 bezchybně vyplněnými testy. V nadstavbové soutěži Kvíz PLUS skončil Královéhradecký kraj na 6. místě.

Více informací o projektu je možno nalézt na stránce https://www.kpbi.cz/. Na naší škole se bezpečností na internetu, možnými riziky i způsobem zabezpečení systémů a aplikací zabýváme také v odborných ICT předmětech, např. v operačních systémech, počítačových sítích, programování aj., kde by naši žáci měli získat základní přehled o možných rizicích a následně se jim vyvarovat.

Ondřej Kořínek, školní metodik prevence