Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva z hradecké FIMky

V pondělí 16. prosince 2019 se uskutečnila přednáška v rámci projektu Partnerské střední školy pro rok 2019/2020, který realizuje Univerzita Hradec Králové. Na základě nabídky univerzity byl do školy pozván doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph. D., který věnoval tři vyučovací hodiny našim studentům z oboru informačních technologií. Přiblížil jim témata, kterými se již dlouhá léta zabývá a je v jejich rámci vnímán jako skutečným odborník, kromě toho studenty také motivovat pro další pomaturitní vzdělávání na naší spřátelené Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové.

Přednášky se zúčastnili studenti tříd I4A a I4B. Pan doc. Tomáš Kozel představil ve svém interaktivním povídání téma objektově orientovaného programování. V úvodu shrnul obecné základy OOP a předvedl také poutavé ukázky programování hned v několika jazycích. Neskončil ovšem u pouhé teorie, v oblasti současných technologií se věnoval i postupům používaným v praxi.

Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph. D. se ve svém vědeckém působení zabývá právě objektovým programováním, zejména moderními přístupy a trendy v oblasti vývoje softwaru. V rámci výzkumu moderních technologií věnuje pozornost dění v oblasti moderních přístrojů, nástrojů a přístupů pro tvorbu aplikací a jejich využití v praxi. Publikuje v češtině i v angličtině, účastní se mnoha vědeckých konferencí. Orientuje se i na aplikaci teoretických poznatků do praxe, např. ve svých pracích Mobilita v podnikovém prostředí či Modely firem s mobilně orientovanou architekturou. Ve svém výzkumu užívá také smart přístupy a technologie.

Doc. Kozel je Jičínu blízký i jako absolvent Lepařova gymnázia, po kterém vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. V postgraduálním studiu ovšem pokračoval již na FIM v oborech informační a znalostní management a systémové inženýrství a informatika. V minulosti zastával funkci předsedy akademického senátu na FIM, dodnes je proděkanem pro studijní záležitosti tamtéž.

Za návštěvu a přednášku pana docenta jsme vděční a věříme, že také on dokázal studenty motivovat pro další vzdělávání a rozvíjení vlastních schopností a dovedností ve jejich oboru.

 

2019 návštěva z FIM 2019 návštěva z FIM