Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naposledy zazvonilo, prázdniny otevírají dveře…

Poslední školní týden se nesl již v uvolněném duchu. Po pondělním úklidu tříd a šaten následovaly dva dny exkurzí a výletů, které strávila každá třída dle svého gusta. Na vodě, zájezdem do polského Krakova a Osvětimi, do Krkonoš, výletem do Prahy, turistickými pochody po okolí nebo na koupališti, kterému nahrávalo především velmi teplé počasí.

I ve čtvrtek bylo horko, přesto se studenti v hojném počtu dostavili do jičínského sportovního areálu odhodláni zápolit na sportovním dnu ředitelky školy o co nejlepší umístění v několika disciplínách – v atletice, odbíjené, fotbale. Mnohé výsledky byly chvályhodné, nejen pro svoji hodnotu, ale především pro nasazení, se kterým sportovci do soutěže nastoupili.

V pátek se celá škola setkala v tomto školním roce naposledy v Masarykově divadle na slavnostním ukončení letošního studijního počínání. Celým programem provázel pan učitel Ondřej Kořínek, kterému s organizací pomohli Jaromír Vaníček a Miroslava Poláková. Tradičně se objevila videa našich studentů, byli oceněni ti úspěšní z nejrůznějších soutěží, svou humornou povídkou všechny opět spolehlivě pobavil pan učitel Pavel Velešovský řečený „Pája“, návštěvou nás poctil a zkušenostmi obohatil někdejší absolvent školy, Doc. Milan Kálal. Jeho přednášce předcházelo vyhlášení výsledků ze sportovního dne, kterého se ujal pan učitel Jaroslav Smolík. Nejlépe uspěly třídy ET2/ST2B (1. místo), EA3 (2. místo), ET1/ST1B (3. místo).

Nakonec se všichni studenti plni očekávání vydali letos naposledy usednout do školních lavic a převzít od svých třídních vyučujících vysvědčení a s ním se rozběhnout vstříc prázdninám. Kouzelnému času letních dnů vonících vodou, lesy, sladkým ovocem, času letních lásek, cestování, ale i brigád a nových životních zkušeností.

„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ (Seneca)