Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naši skvělí SOČkaři v celostátním kole

„Vědecká práce je naší jedinou cestou k poznání okolní reality.“ (Sigmund Freud)

David Dlouhý a Vítek Vaníček, dnes již naši úspěšní absolventi z odcházejících tříd I4A a I4B, svojí vědeckou prací nejen poznali další kus okolního světa, ale dali poznat i nám ostatním, jakých kvalit lze dosáhnout, když má člověk o něco zájem, pracuje pilně a s plným nasazením.

O víkendu 14. – 16. 6. 2019 se oba naši studenti po skvělém umístění v krajském kole SOČ (https://www.vos-sps-jicin.cz/?main=akce_soc) zúčastnili celostátní přehlídky v Opavě, kde prezentovali své práce. Vítek Vaníček obsadil ve své kategorii krásné 10. místo. David Dlouhý se svojí prezentací ke Tvorbě výukových materiálů pro výuku PowerShellu dosáhl na 4. místo, sice trochu nepopulární těsně „pod bednou“, ale v celostátním kontextu je to obrovský úspěch! 

Davidovo autentické svědectví z facebookového profilu:
„Nakonec jsem se umístil na 4. místě z 16 prací, které zvítězily v krajských kolech soutěže a byly také nominovány do celostátního kola.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě během mého půlročního snažení podporovali. Patří mezi ně mí rodiče Janna Dlouhá a Marek Dlouhý. ⟮…⟯ Dík patří samozřejmě i panu Janu Janečkovi. To díky němu jsem se SOČ vůbec zúčastnil a jeho kritika mi pomohla práci zlepšit a dostat až takhle daleko. Jiří Klíma mi pomohl s kontrolou odborné práce. ⟮…⟯ Také bych chtěl poděkovat mému trenérovi Michalu Šolcovi (taktéž náš absolvent – pozn. autora), který mi předal do života spoustu cenných rad.

Všem moc děkuji a velice si Vás vážím. Bez Vás to takhle dopadnout nemuselo.“

Škola děkuje vám za příkladnou reprezentaci, kterou jste prokázali, že jste nejen odborníky ve svých tématech, ale i úctyhodnými lidmi, kteří k práci i k životu přistupují s odhodláním i pokorou. I díky vám můžeme s jistotou tvrdit, že mladá generace vůbec není tak zkažená, jak se mnohdy traduje. Blahopřejeme k velkému úspěchu!

 

2019 celostátní kolo SOČ 2019 celostátní kolo SOČ