Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

StreTech 2019

Třináctý ročník konference StreTech 2019 proběhl ve středu 5. června 2019 na ČVUT v Praze. Setkání se zúčastnily delegace ze středních škol z celé republiky a bylo prezentováno přes stovku příspěvků z desítek středních škol. Účastníci se sjeli k prezentaci prací z celého spektra vědních oborů od humanitních až po technické.

Po roční odmlce se naši studenti opět zúčastnili přehlídky prací na půdě Českého vysokého učení technického v Praze. Opět zde proběhly četné ukázky nejrozmanitějších aktivit středoškoláků z nejrůznějších oborů studia od textilního návrhářství přes chemii až po moderní technologická řešení z oblasti práce s internetem.

Naši školu reprezentoval Adam Pudil (ET2) s prací "Robotická ruka", přičemž samotná konstrukce včetně programového řízení pomocí Arduina je vlastním dílem tohoto studenta. Dalším projektem dnes již bývalého studenta naší školy, Davida Vancla (I4A), je maturitní práce s názvem "Bezdrátové hlasovací zařízení". Toto řešení je perspektivně využitelné pro testování našich studentů sadou otázek s výběrem ze čtyř odpovědí.

Setkání se pro zúčastněné studenty opět stalo příležitostí inspirovat se k dalšímu zdokonalování a možností porovnat kvalitu předváděných řešení s vlastní tvorbou. Může být i impulzem k přípravě maturitní práce či realizaci vlastního projektu v rámci Studentské odborné činnosti. V neposlední řadě je i příležitostí setkat se s pedagogy či studenty ČVUT, poznat zázemí a fungování této vysoké školy, kam mohou vést kroky našich studentů po úspěšném ukončení středoškolského studia.

Stretech 2019