Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Češi a Slováci opět spolu

„Na to, jaké jsou vztahy Čechů a Slováků dnes, není jednoduché odpovědět. Nejčastěji ale zaslechnete názor, že nejlepší, jaké kdy v minulosti byly. Kontakty mezi oběma národy jsou velmi živé, ať už v oblasti politické, ekonomické nebo kulturní.“

Pravdivost uvedeného tvrzení dokládá bezesporu i úspěšná spolupráce mezi naší školou a SPŠ ve slovenském Martine. Ve dnech 19.-24. května 2019 proběhl již devátý výměnný pobyt žáků obou partnerských škol. Pro skupinu 12 slovenských studentů v doprovodu 2 pedagogů (D.Najšlová, K.Kadlecová) byl připraven rozmanitý program. Dopolední výuka odborných předmětů ve specializovaných učebnách školy, odpoledne a večer různé volnočasové aktivity – poznávání Jičína a okolí, výlet po Českém ráji, návštěva hvězdárny a požární stanice HZS Jičín, celodenní exkurze do liberecké IQlandie. Zázemí s ubytováním a stravováním zajistil hostům ze Slovenska náš domov mládeže v Denisově ulici.

Jak bylo zmíněno, výměnné pobyty studentů obou „průmyslovek“ se realizují již několik let. Nejedná se o formální záležitost, spolupráce probíhá v příjemné atmosféře a je založena na vzájemných přátelských i osobních vztazích.

A protože každé dobré přátelství je třeba podporovat, upevňovat a rozvíjet, již teď se těšíme na další setkání, tedy Na shledanou příště – Dovi nabudúce.

Alena Chlumská, SPŠ Jičín

 

2019 návštěva ze Slovenska