Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naši studenti kralovali 41. ročníku SOČky ve svých oborech

13. května 2019 se konalo na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo 41. ročníku Studentské odborné činnosti. Již v kole okresním dokázali studenti kvality svých prací, které se potvrdily skvělým umístěním i na kraji. Pro naši školu získali studenti senzační dvě 1. místa a jedno umístění na 3. příčce.

Slavnostní zahájení krajského kola soutěže provedl její garant, PaedDr. Luboš Hodný, a garant celostátního kola SOČ, PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia, Mgr. Matěj Havel, Ph.D., zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková, ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

Naši školu reprezentovali v tomto kole tři studenti, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „Tvorba učebních pomůcek“ to byl David Dlouhý (I4B) s prací „Tvorba výukových materiálů pro výuku PowerShellu“. V oboru „Informatika“ jsme měli dva zástupce, Vítka Vaníčka (I4A) s prací „VoIP controller“ a Martina Lešáka (I4B) s prací „Zpracování opendat Královéhradeckého kraje pomocí PWA aplikace“. Na rozdíl od loňského ročníku byla v obou oborech vyšší účast a tím i větší konkurence. O to více potěšující je umístění našich soutěžících. David Dlouhý a Vítek Vaníček obsadili ve svých kategoriích 1. místa a postupují do celostátního kola této soutěže. Martin Lešák získal za svou práci 3. místo ve své kategorii.

Tento ročník byl pro naši školu opět velmi úspěšným a lze si jen přát, abychom podobného výsledku dosáhli i příští rok. Také letos se našim studentům podařilo obsadit nejvyšší příčky ve svých kategoriích. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i panu učiteli Janečkovi, který je velice pečlivě připravil. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným. Kromě vysokého umístění přinesl studentům zcela jistě nové zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě.

Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim dobré umístění v celostátním kole, které se bude konat 14. -16. června 2019 na Mendelově gymnáziu v Opavě.

 

2019 krajské kolo SOČ 2019 krajské kolo SOČ