Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Sportovní reprezentace naší školy ve školním roce 2018/2019

Jak je již dobrým zvykem, také v letošním školním roce se naše škola zúčastnila mnoha meziškolních sportovních soutěží. Naši studenti ve školním roce 2018/2019 reprezentovali „průmku“ v atletice, přespolním běhu, volejbale, fotbale a florbale.

Z okresních kol do krajských finále jsme postoupili ve volejbale, přespolním běhu a v sálovém i klasickém fotbale. V atletice nám postup do vyšší soutěže unikl doslova o pár bodíků.

Krajská kola byla pro naše studenty v tomto školním roce výkonnostním maximem, na republiková finále se nám už v žádném ze sportů postoupit nepodařilo.

Ale dobré výkony zejména ve fotbale a přespolním běhu pro nás jsou do dalších let velkým příslibem.

Ze studentů, kteří naši školu v tomto roce reprezentovali, je nutno vyzvednout výkony běžců přespolního běhu – Jonáše Gottsteina (SC2A) a Víta Štefana (ST1A), kteří se umístili mezi jednotlivci krajského finále v první desítce závodníků jistě i proto, že oba patří mezi dorostenecké reprezentanty ČR v orientačním běhu!

Mgr. Martin Říha