Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Potkala nás cesta na sever…

Naši studenti navštívili polskou Svídnici v rámci projektu „Přeshraniční vzdělávání žáků“. Čekaly je tři dny plné nových zkušeností a poznatků. Mimo jiné se seznámili i se studenty z Polska, měli tak možnost porovnat úroveň technického vzdělávání v obou zemích a překonávat jazykovou bariéru ve vzájemné spolupráci.

Program byl velmi pestrý. Po příjezdu do Svídnice v úterý 19. března 2019, ubytovaní a obědě se studenti zúčastnili přednášky o nízkoenergetických a pasivních domech. Co je to vůbec pasivní dům? Jaký má mít tvar? Jaké materiály s jakými vlastnostmi se ke stavbě používají? Zabrání se tepelným ztrátám? Takové i podobné otázky přednáška zodpověděla. Teoretické poznatky si pak studenti mohli ověřit v několika praktických cvičeních, která tematicky navazovala. Při této první společné akci se navíc naši studenti seznámili se svými polskými kolegy.

Následující den, ve středu 20. března 2019, program dále rozvíjel myšlenku nízkoenergetických budov exkurzí do firmy, která využívá a rozvíjí technologie k porovnávání nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie. Studenti viděli praktické ukázky takových budov, seznámili se s testováním vlastností několika příkladů energetických zdrojů, zejména fotovoltaických panelů pro solární elektrárny, solárního ohřevu TUV, zdrojů energie z větrných elektráren. Po obědě následovala opět praktická cvičení, kdy dvoučlenné týmy, vždy jeden student z ČR a jeden z Polska, měly za úkol zpracovat zadání z oboru elektrotechniky nebo IT.

Tím začal i den třetí, čtvrtek 21. března 2019, kdy se týmy vyměnily a plnily úlohy z druhého oboru. Studenti v nich využili teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti pasivních domů, které získali v předchozích dnech.

Tematicky i metodicky se jedná o velmi progresivní přístup ke vzdělávání, kdy studenti okamžitě převádí do praxe teoreticky osvojené znalosti. Taková zkušenost je obohatí nejen pro školu, ale především pro praxi, kde jsou dovednosti okamžité reakce na nový problém a efektivního řešení nezbytně nutné. Navíc kromě technických záležitostí museli překonat i jazykovou bariéru, která byla pro práci v týmech rozdílných národností nastavena záměrně. Pro všechny tyto skutečnosti byl pobyt v Polsku pro naše studenty velmi přínosný.

2019 návštěva Polsko 2019 návštěva Polsko