Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Nebo naopak?

Také v letošním školním roce se žáci z naší školy zúčastnili krajského kola Soutěže v programování konaného opět v Hradci Králové. Z naší školy bylo nominováno pět soutěžících ve dvou kategoriích, úspěšných programátorů z okresního a školního kola. Termín konání soutěže byl však stanoven na sobotu 27. 4. 2019, zřejmě proto se nakonec soutěže zúčastnili pouze dva studenti. Daniel Mikš (I3B) v kategorii „Programování – žáci a mládež“ a Daniel Kňourek (I4B) v kategorii „Programování webu“.

V minulých letech dosáhli naši studenti skvělých výsledků. Především vzpomínáme na úspěchy Antonína Říhy, který již v letošním roce studuje první ročník na ČVUT, přesto je zároveň i členem vědeckého týmu, který se zabývá umělou inteligencí. Pro takovéto úspěchy musí mít člověk nejenom nadání, ale je potřeba i mnoho jeho píle a odhodlání se za žádných okolností nevzdat. Dále je ale potřeba zmínit, že Antonínovi velice zdatně sekundovali i ostatní naši již úspěšní absolventi, např. Jan Rulc, Leoš Tobolka, Marek Novotný aj. Naše reprezentanty čekal v letošním roce tedy velice náročný úkol, alespoň se přiblížit k úspěchům našich již bývalých žáků z minulých let.

Proč se vlastně účastnit takovéto náročné soutěže, kde na programování jsou vyhrazeny čtyři hodiny čistého času a jednotlivé úlohy jsou velice zapeklité? Navíc soutěž probíhá v sobotu, kdy se koná mnoho jiných akcí? Důvodů je několik. Student může vyzkoušet jiný druh soutěže, může poměřit své znalosti a schopnosti s vynikajícími žáky z jiných škol, je obohacen o cenné zkušenosti v oboru a kromě jiného může získat i možnost kvalitního zaměstnání. Již mnohokrát se stalo, že výkony žáků zaujaly porotce úspěšně působící ve firmách v soukromé sféře, kteří nabídli žákům zaměstnání v lukrativních pozicích.

Ale teď již k letošní soutěži, která byla opět velice náročná. Úspěch našich studentů nebyl tak jednoznačný, jako v předešlých letech. Daniel Kňourek skončil na pátém místě, kdy ho od třetí pozice dělilo 4,5 bodu. Daniel Mikš skončil na místě dvanáctém v početněji silněji zastoupené kategorii. Výsledky však byly velice těsné, i vítěz v této kategorii získal „pouze“ 30 bodů z 90 možných, což je oproti výsledkům z předešlých let v kategorii „Programování – žáci a mládež“ podprůměrný výsledek. To jednoznačně dokládá vysokou náročnost soutěžních úloh. Našim žákům se nepodařilo úplně optimálně rozvrhnout čas, což bývá v této soutěži klíčové. Jistě chyběly i zkušenosti, protože krajského kola se žáci účastnili poprvé. Soutěž pro ně však byla velmi inspirující a může být odrazovým můstkem pro úspěchy v jiných podobných soutěžích i pro vlastní zdokonalování se v oboru. Za odhodlání a chuť reprezentovat školu ovšem studentům právem patří pochvala, rozhodně nezklamali, obětovali jiné své sobotní aktivity. Odměnou jim alespoň můžou být nové podněty a zkušenosti, které mohou v budoucnosti zúročit. Tudíž určitě platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Výsledky jsou zde: http://www.barak.cz/soubory/41/DDM_Sout%C4%9B%C5%BE_kraj_2019.pdf

V Jičíně 29. 4. 2019 Ondřej Kořínek

 

2019 krajské kolo programování 2019 krajské kolo programování