Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Nicholas Winton – "Síla lidskosti"

"Všechno se dá uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když na to člověk zaměří svou mysl a když je rozhodnutý, že to udělá."

Sir Nicholas Winton

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 nás vzaly naše vyučující ve složení tři tříd ET1/ST1B, I1A, I2A v rámci výuky dějepisu a občanské nauky do Biografu Český ráj na hraný dokument o anglickém obchodníkovi Nicholasi Wintonovi, který se za 2. světové války zasloužil o záchranu stovek převážně židovských dětí. Se svým týmem spolupracovníků vypravil v roce 1939 z Prahy do Británie osm vlaků s 669 dětmi různého věku. Když film začal, zdál se být obyčejný, ale postupný sled událostí nás velice upoutal a začali jsme chápat, kdo Nicholas Winton vlastně byl. Zajímavý a působivý dokument trval zhruba 60 minut. Následovalo krátké video o tom, jak natáčení filmu probíhalo, doprovázené komentářem asistenta producenta o N. Wintonovi a důvodech, které ho k záchraně dětí vedly. Na závěr nám dramaturg pořadu poskytl prostor na položení pár otázek, které se týkaly filmu nebo přímo Wintonova života a jeho aktivit. Poté jsme plní emocí a zajímavých informací opustili biograf a odešli zpět do školy.

David Zvoník, ST1B