Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Se SOČkou pojedeme na kraj!

V pondělí 8. dubna 2019 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 4 práce z oborů „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Informatika“ a „Chemie“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

Naši studenti, Martin Lešák (I4B) a Vítek Vaníček (I4A), soutěžili v oboru „Informatika“, do krajského kola postoupili oba. Rovněž David Dlouhý (I4B), který svou práci představil v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, postoupil do krajského kola.

Bohužel ani v letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši studenti konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole, bude proto nutné, aby se na něj postupující důkladně připravili. I přes nízký počet soutěžících v okresním kole dosáhla kvalita soutěžních prací vysoké úrovně. Pro studenty naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola. Není totiž nutné, aby dále postoupily všechny práce. Tím se potvrdily výsledky z kola školního, již tam byly práce hodnoceny velmi pozitivně.

Poděkování patří i všem pedagogům, kteří studentům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla studenty zúročena dobrým výsledkem.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 13. 5. 2017 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce postoupí některý z našich studentů do celostátního kola 14. – 16. června 2019 v Mendelově gymnáziu Opava.

 

2019 okresní kolo SOČ 2019 okresní kolo SOČ
2019 okresní kolo SOČ