Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Skvělé výsledky VOŠ a SPŠ, Jičín v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

„Excelence SŠ“ za školní rok 2017/2018

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“, do kterého se zapojila i VOŠ a SPŠ, Jičín. Program se zaměřuje na podporu pedagogů rozvíjejících možnosti nadaných žáků středních škol nad rámec svých pracovních povinností. Cílí na žáky, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Další motivací tohoto programu je zvýšení zájmu a podnícení žáků i škol o účast v soutěžích, čímž se mimo jiné zvyšuje vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

V závislosti na úspěšnosti svých žáků v krajských, celostátních a mezinárodních kolech získávají školy body, na jejichž základě obdrží pro rok 2019 zvláštní finanční prostředky. Za Královehradecký kraj se do programu Excelence SŠ zapojilo ve školním roce 2017/2018 celkem 30 škol, které z fondu dohromady vyčerpaly 1.437.114,-Kč. Na předních místech pochopitelně figurují gymnázia díky širokému spektru předmětů, v nichž se mohou soutěží účastnit. V jejich konkurenci se však ani VOŠ a SPŠ z Jičína neztratila. Celkově dosáhla pátého nejlepšího výsledku v kraji, mezi odbornými škola je suverénně v čele tohoto hodnocení. Jičínské průmyslové škole se díky skvělým výsledkům studentů v soutěžích podařilo čerpat 116.586,-Kč, přičemž další odbornou školu za sebou nechala s velikým odstupem. Druhá odborná škola v pořadí získala 43.180,-Kč.

Čísla tedy jednoznačně hovoří o vysoké kvalitě a úrovni vědomostí a dovedností našich žáků a skvěle odváděné práci pedagogů, kteří se svým svěřencům intenzivně věnují a o nadané žáky svědomitě pečují vysoko nad rámec svých povinností. Na tento výjimečný úspěch je škola hrdá a velmi si váží kvalit svých vyučujících i žáků. Vždyť vévodit odborným školám v kraji a obstojně konkurovat gymnáziím, z nichž mnohá zůstala v číslech až daleko za naší školou, je úctyhodné!