Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Kdo si hraje a soutěží, nezlobí

Naše škola pořádala okresní kolo Soutěže v programování, kde předvedli svoje znalosti a dovednosti naši nejlepší programátoři z řad studentů.

Celkem deset soutěžících se zúčastnilo okresního kola Soutěže v programování konaného 19. 3. 2019. Klání probíhalo ve dvou kategoriích: Programování webu a Programování – mládež. Soutěž se uskutečnila v ryze domácí atmosféře, protože do okresního kola postoupili z kola školního pouze účastníci z naší školy, kteří neměli konkurenty. Navíc má zájem o tento typ soutěže větší počet studentů než v předcházejících letech.

V obou kategoriích museli soutěžící naprogramovat celkem 3 úlohy, na které měli čtyři hodiny čistého času. V hojněji zastoupené kategorii, Programování – mládež, která čítala osm soutěžících, zvítězil Jan Nykl (dosáhl 75% možných bodů) před Petrem Bílkem (dosáhl 70 % možných bodů). Na třetím místě skončil Daniel Mikš (dosáhl 63% možných bodů). Do krajského kola konaného v Hradci Králové v sobotu 27. 4. 2019 automaticky postupuje vítěz. Ovšem vzhledem k vysokým bodovým hodnotám dalších soutěžících by mohli postoupit i studenti z druhého a třetího místa. Pravděpodobnost pro možné pokračování nemizí ani pro v pořadí čtvrtého Lukáše Trkana (dosáhl 50% možných bodů). Ve druhé kategorii Programování webu se utkali pouze dva soutěžící. Vyhrál Daniel Kňourek (dosáhl 83,3% možných bodů), který postoupil do krajského kola, před Vilémem Raškou.

Postupujícím blahopřejeme. I když na medailových postech nemohli skončit všichni, je třeba ocenit snahu i způsob, jakým řešili zapeklité úlohy. Získané zkušenosti budou pro všechny soutěžící odrazovým můstkem pro podobné budoucí výzvy. V krajském kole se již naši zástupci setkají se soupeři z ostatních škol a budou moci porovnat svůj důvtip, uvažování i způsob programování proti velké konkurenci. Věříme, že se jim bude dařit.

Ondřej Kořínek