Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Hackneme to v Hackathonu aneb od myšlenky k výsledku

Je krásné sledovat, jak se kruh uzavírá. Od jednoho z našich pedagogů vzešel před časem na krajské politické scéně nápad využít opendata pro školy, Královehradecký kraj ve spolupráci s UHK nápad zrealizovaly a hle – první ročník soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje 2019 je na světě. Zúčastnili se ho také naši studenti, kteří pro školu vybojovali senzační druhé místo!

Soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje 2019, jejímž cílem bylo naprogramovat webovou aplikaci využívající otevřená data Královéhradeckého kraje, se celkem zúčastnilo 13 týmů z 8 středních škol. Naše škola měla na soutěži nejpočetnější zastoupení, kde o první místo a výhru 20 000,- bojovaly celkem čtyři týmy. Celodenní soutěž se konala ve čtvrtek 21. 3. 2019 na FIM Univerzity Hradec Králové. Na vytvoření webové aplikace bylo týmům s libovolnými názvy vyměřeno 7 hodin čistého času. Naši VOŠ a SPŠ reprezentovala družstva:

Dokud cyklus – Jan Čeřovský, David Laušman, Daniel Mikš a Lukáš Trkan, všichni ze třídy I3B,

JičínskáPrůmyslovka – Jakub Havelka a Jiří Svěcený, oba ze třídy I3A,

PrůmyslovkaZJičína – František Beneš a Tomáš Weiss z I2B a Vilém Raška z ET1,

Spánek je pro slabé – Daniel Kňourek, Martin Lešák, Tomáš Podmanický a David Vancl ze tříd I4B a I4A.

Za povšimnutí jistě stojí i poetické názvy dalších týmů, např. Hrdinové z divokého záchodu, #Zemedelci aj. Konkurence byla obrovská. Pro přední umístění byly potřeba nejen programátorské znalosti, ale i umění řešit problémy, vynalézavost nebo smysl pro grafický návrh apod. Pozoruhodné bylo, že každý z týmů používal různé technologie nebo jejich kombinaci, což může být pro některé inspirací do budoucnosti při vlastním zdokonalování. Soutěžním týmům byli k dispozici mentoři, kteří jim mohli fundovaně pomoci s řešením problémů při návrzích webových aplikací.

Po vstupní programovací části přišlo na řadu prezentování výsledné aplikace před odbornou porotou, která rozhodla o konečném umístění. Vyhlášeny byly nakonec pouze týmy na stupních vítězů, ostatní pořadí nebylo určeno. Vynikající druhé místo obsadil tým z naší školy Spánek je pro slabé, který vytvořil aplikaci AIZA – Aplikace integrované záchrany, která mimo jiné „(…) poskytuje zobrazení všech výjezdových stanic IZS a na základě aktuální polohy uživatele je schopna najít nejbližší vybranou stanici a vypočítat k ní trasu.“

Podobnou aplikaci naprogramoval i tým Dokud cyklus. Kluci použili vlastní invenci, úkol zpracovali v programu, který se na naší škole neučí. Odvedli dobrý kus práce, ovšem při prezentaci aplikace došlo ke komplikacím, které ovlivnily výsledné hodnocení.

Zdařilou aplikaci vytvořil tým JičínskáPrůmyslovka. Aplikace „(…) dokáže na mapě zobrazovat všechny školy a třídit je podle jednotlivých okresů. V každém okrese se také zobrazují všechny studijní obory a jejich zastoupení v dané lokalitě. Například v okrese Jičín je 8x zastoupeno gymnázium a pouze 5x obor podnikání.“ Sami kluci komentovali svůj úkol: „Na soutěži jsme také připomněli nutnost vytvářen konzistentní datové sady. Součástí našeho plánu bylo propojit školy s počty studentů v oborech či vypisovat data o školách (mail, telefon, adresa), ale data nebyla konzistentní.“ Výsledná aplikace je k dispozici na adrese https://hackathon.havelka.net.

Náš čtvrtý tým, PrůmyslovkaZJičína, vytvářel aplikaci pro zobrazování akcí, které se konají v našem kraji. Aby studenti dosáhli své představy, potřebovali by o něco více času. I tak ale odvedli dobrý výkon, který je obohatil o celou řadu nových zkušeností, které se jim budou jistě hodit.

První ročník soutěže se z pohledu zúčastněných vydařil. Výtky zaznívaly pouze směrem k ne úplně konzistentním datovým sadám s vlivem na fungování aplikací. Všem týmům v soutěži patří uznání za odvedenou práci a výsledek jejich snažení. Porota měla při vybírání těch nejlepších obtížnou úlohu, při rozhodování jistě sehrála roli kromě provedení i prezentace aplikací.

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme studentům všech čtyřech týmů. Je třeba ocenit i jejich zodpovědnou přípravu před soutěžním dnem, která se promítla do celkově zdařilých aplikací. Poděkování patří i pedagogům, jejichž předané znalosti kluci v soutěži zúročili, jmenovitě panu Janečkovi, který vedl jednomu ze soutěžících individuální maturitní práci s podobnou tematikou, což se pozitivně promítlo do celkového výsledku.

Zhodnocení soutěže můžete nalézt zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/nejlepsi-programatory-ma-dobrusska-prumyslovka-305773/

Podrobné výsledky jsou k dispozici zde: http://www.hackathon-khk.cz/cz/kraj-volene-organy/hackathon/aplikace-302467/

Zdrojové kódy všech soutěžících jsou zde: https://github.com/krhk/2019-03-21-hackathon

Ondřej Kořínek

Hackathon 2019 Hackathon 2019