Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Také v letošním školním roce jedeme v oblíbené SOČce

Středoškolská odborná činnost má na naší škole již dlouholetou tradici. I letos se ve školním kole představili studenti maturitních oborů se svými nápady.

V pondělí 18. března 2019 se konalo školní kolo studentské odborné činnosti. Z pozice komise hodnotili Ing. Zikeš, Ing. Vancl a pan Janeček práce v oblastech Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, práci z Tvorby učebních pomůcek, didaktické technologie a práce z okruhu Informatiky. Podle postupového klíče mohly pokračovat do okresního kola pouze dvě nejlepší práce z každé jmenované oblasti.

V oboru Elektrotechnika se do soutěže přihlásil Adam Pudil (ET2) s prací „Robotická ruka“. Slibně vyhlížející práce však nakonec nabyla dokončená, proto nemohla postoupit do okresního kola. Po letošní zkušenosti však svou tvorbu zdokonalí a přihlásí se do příštího ročníku SOČ.

V oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktické technologie se do soutěže přihlásil jako jediný David Dlouhý (I4B) s prací „Tvorba výukových materiálů pro výuku PowerShellu“. Protože neměl konkurenta, postoupil přímo do okresního kola. Kvalitou provedení své práce si to však postup plně zaslouží.

V oboru Informatika soutěžili David Laušman (I3B) s prací „Dynamické vytvoření internetového obchodu“, Martin Lešák (I4B) s prací “Zpracování Opendat Královéhradeckého kraje pomocí PWA aplikace“ a Vítek Vaníček (I4A) s prací „VoIP Controller“. Do okresního kola postupují Martin Lešák a Vítek Vaníček.

Všechny práce prezentované na školním kole SOČ měly velice dobrou úroveň a je nutné poděkovat pedagogům, kteří studenty vedli, za jejich obětavou pomoc. Soutěž byla jako každý rok veřejná.

Doufáme, že zejména studenti nižších ročníků se zapojí do soutěže v příštím školním roce, aby se pochlubili výsledky své práce v některém z oborů SOČ a přispěli tak k tomu, aby příští ročník byl v porovnání s letošním bohatší, kvalitnější a aby studenti prokázali svoji konkurenceschopnost ve větším počtu.

Všem postupujícím přejeme úspěšné umístění v okresním kole, které se uskuteční 8. dubna 2019 ve 4. ZŠ v Jičíně. Práce, kterými budou naši studenti reprezentovat VOŠ a SPŠ, mají velkou šanci na postup do krajského kola, které se bude konat 13. května 2019 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.

Věříme, že stejně jako v loňském roce postoupí naši studenti i do kola celostátního, které proběhne 14. – 16. června 2019 v Mendelově gymnáziu v Opavě.

Školní kolo SOČ 2019