Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

„Není důležité vyhrát, ale bojovat čestně a ze všech sil.“

Pierre de Coubertin
 

Kromě těla cvičíme i ducha

Dne 18. 3. 2019 se konalo krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce v Hradci Králové, kterého se zúčastnili Jakub Pekárek a David Adam Leahy, studenti 3. ročníku oboru strojírenství (SM2, SC2) naší školy, kteří získali 1. místo ve školním kole, a tak postoupili do kola krajského. David byl zařazen do kategorie III B – podpora rodilým mluvčím v rámci rodiny. Jakub soutěžil v kategorii III C – kategorie bez vlivu rodilého mluvčího.

Obě kategorie se skládaly ze dvou velmi náročných částí s úrovní obtížnosti mezi C1 a C2 – poslechového a didaktického testu, který byl společný oběma skupinám, a ústní části. Takto vysoká úroveň jazyka vyžaduje dlouhodobý, vytrvalý zájem a je daleko za hranicí požadovanou při maturitních zkouškách.

Jakub Pekárek se v silné konkurenci umístil na velmi pěkném 15. místě, přičemž zejména jeho ústní projev (66 bodů) mu zajistil tuto hezkou pozici.

David Adam Leahy se umístil na skvělém 2. místě, čímž si zajistil pozici náhradníka pro celostátní kolo. Jeho ústní projev (99 bodů ze 100) byl vyhodnocen jako vůbec nejlepší v Královéhradeckém kraji.

Oba studenti důstojně reprezentovali naši školu.

Hejna – učitel AJ