Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Být či nebýt – mechatronikem či programátorem CNC strojů?

Studentům strojírenství s výběrem zaměření radí zaměstnanci firmy Altran

V úterý 19. 3. 2019 zavítali na VOŠ a SOŠ, Jičín zaměstnanci firmy Altran CZ a.s. z Hořic. Jedná se o nadnárodní firmu se sídlem ve Francii, která se zabývá vývojovými službami pro automobilový průmysl, při jejichž poskytování využívá nejmodernější technologie. Od svých zaměstnanců požaduje orientaci jak v oblasti mechatroniky, tak klade vysoké nároky na programátory CNC strojů. Besedy pro studenty prvních ročníků oboru strojírenství, kteří se právě nyní budou rozhodovat o svém budoucím zaměření, se zúčastnili zástupci obou odvětví vývoje. Poskytli studentům cenné odborné informace a přednesli zkušenosti z praxe, které by jim mohly dobře posloužit v budoucím rozhodování, kterým směrem se dát.

Studenti tuto možnost pozitivně ocenili. Nic není cennější, než kontakt se skutečnou praxí a získání představy o jejich vybraném zaměření v reálném profesním životě.