Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Se znalostí cizího jazyka k lákavým kariérním možnostem

Ve středu 27. 2. 2019 se 13 studentů třídy V2 oboru strojírenství s využitím CAD a CAM naší Vyšší odborné školy zúčastnilo exkurze ve firmě Continental v Jičíně. Tato exkurze celá probíhala již tradičně výhradně v anglickém jazyce.

Studenti byli nejdříve stručně seznámeni s historií a výrobním programem firmy v obecné rovině. Už v této fázi ztratili ostych, prokazovali znalost základní odborné terminologie a kladli bezpočet zajímavých dotazů. Pak se přesunuli do výroby, kde byli detailně informováni o montážním postupu a testování nejmodernějšího dvoukomorového posilovače brzd. Následovala prohlídka výrobní linky na elektrické parkovací brzdy MGU, které začínají nahrazovat stávající ruční parkovací brzdy u všech typů vozidel. V neposlední řadě byli také seznámeni s výrobou brzdových hadic. U některých výrobních operací se výklad s příležitostnými dotazy měnil v živou diskuzi v anglickém jazyce – oficiálním jazyce této německé firmy. Pochopili, že znalost jazyka není konečným cílem, ale jen pouhým prostředkem k dosahování jiných, podstatných cílů. Poznali, že úroveň znalosti anglického jazyka u většiny z nich je již nyní na přijatelné úrovni.

Studenti měli možnost použít komunikaci v cizím jazyce v praxi, čehož plně využili. Živě konverzovali s vedoucím výroby a zástupkyní personálního oddělení. Přesvědčili se, že firma v současné době řeší nedostatek pracovních sil nekompromisním zaváděním automatizace a robotizace a že úspěšným absolventům VOŠ, Jičín s dobrou znalostí jazyka a zájmem o oblast automatizace a robotizace se otevírají dveře k lákavým kariérním možnostem.

Petr Hejna

Exkurye Continental