Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Olympiáda z německého jazyka

Okresního kola olympiády z německého jazyka se za SPŠ Jičín zúčastnili 3 studenti – Petr Čečák (T 1) , Michal Linka (P 3A) a Martin Slepička (S 2A). Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a věříme, že soutěž pro ně byla dobrou zkušeností. Přejeme jim v jejich dalším (a nejen jazykovém) studiu hodně úspěchů.

PaedDr.Alena Chlumská

Olympiáda z pohledu účastníka

Dne 12.února 2008 jsem se zúčastnil okresního kola olympiády  v německém jazyce. Soutěž se konala v budově jičínského K-klubu a zúčastnilo se jí 10 studentů z celého okresu – z naší školy byli 3 soutěžící. Zahájení proběhlo v 8.00. Nejprve nás všechny přivítaly porotkyně a rozdaly nám malé dárky jako pozornost od města Jičína. Následovala první část soutěže – poslech s porozuměním. Poté byla 30 minutová přestávka. Po ní jsme pokračovali rozhovory s přípravou – já si vybral téma  „Feste und Bräuche“, snažil jsem se říci vše co nejlépe. Když domluvila poslední soutěžící, napětí vyvrcholilo. Následně byly vyhlášeny výsledky. Umístil jsem se na pěkném šestém místě.

Petr Čečák, třída T 1