Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Školní kolo studentské odborné činnosti (SOČ)

V pondělí 18. března 2019 se bude konat v laboratoři lab2 (vedle dílen) na strojním oddělení školní kolo studentské odborné činnosti. Zahájení přehlídky studentských prací je v 8 hod.

Studenti, kteří se přihlásili do této soutěže předají do 8. března (nejdéle pak v den konání školního kola) písemné zpracování své práce Ing. Zikešovi a na vlastní soutěž si připraví prezentaci na cca 10 až 15 min. Připomínám, že i pro školní kolo je nutné se přihlásit na stránkách www.soc.cz a vyplnit oddíl A, včetně nahrání své práce do oddílu B. Jako garanta školního kola uvádějte v přihlášce Ing. Zikeše, včetně jeho mailu zikes@vos-sps-jicin.cz (nezapomeňte na uzavření přihlášení).

Práce bude hodnotit odborná komise, která vyhodnotí vždy dvě nejlepší práci v daném oboru a ty pak postoupí do okresního kola, které se bude konat 8. dubna v Jičíně, v budově 4. ZŠ Jičín.

Studenti, kteří postoupí do okresního kola musí nejdéle 19. března 2019 předat případnou korekci své práce v tištěném svázaném vyhotovení včetně podepsaného oddílu A Ing. Zikešovi, který zajistí přihlášení do okresního kola. Postupující práce musí mít všechny náležitosti, uvedené na stránkách www.soc.cz a musí být nahrány v oddílu B.

V Jičíně 21.února 2019
Ing. Zdeněk Zikeš