Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Evropské volby 2019: studenti VOŠ a SPŠ z Jičína se podělí o své myšlenky během akce „Vaše Evropa, váš názor“ (YEYS)

Dne 11. února 2019 navštívila VOŠ a SPŠ, Jičín paní Marie Zvolská, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru, která připravila pro naše studenty besedu o Evropské unii. Poté se paní Zvolská setkala se třemi studenty, kteří se zúčastní akce „#YEYSturns10: Dejte svůj hlas budoucnosti!“. Jedná se o shromáždění mladých lidí, které proběhne ve dnech 21. a 22. března 2019 v Bruselu.

Naši školu budou reprezentovat studenti 3. ročníku – David Leahy, Adam Mach a Jakub Pekárek.

VOŠ a SPŠ, Jičín je jednou ze třiceti tří škol z celé Evropy, jejichž zástupci přijedou v březnu do Bruselu, aby zde diskutovali o svých názorech, nadějích a očekáváních v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Jejich úkolem bude formulovat tři návrhy, v nichž shrnou hlavní priority své generace, jimiž by se měl Evropský parlament zabývat. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pak zajistí, aby se tyto návrhy dostaly k normotvůrcům.

Marie Zvolská bude před březnovým zasedáním v Bruselu s těmito 16 až 18letými studenty spolupracovat tak, aby byli připraveni podělit se o své názory u příležitosti evropských voleb v roce 2019.

EHSV se prostřednictvím této iniciativy snaží zajistit, aby byly při tvorbě politiky EU zohledňovány postoje, zkušenosti a nápady mladé generace.

Další podrobnosti ohledně YEYS 2019 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akce a zde je k dispozici video z YEYS 2018.

 

Evropské volby 2019 Evropské volby 2019