Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Maturitní ples VOŠ a SPŠ, Jičín

Nejen školou, ale i tancem, hudbou a zábavou jsme živi

„Milí rodiče, vážená paní ředitelko, milí učitelé, dámy a pánové, studenti!

Před lety jste se plni očekávání vydali na plavbu mořem vědění. Koráb poháněla touha po vzdělání, po úspěchu. Cestu provázelo poznávání inspirativních osobností, obohatili jste svůj vlastní svět o mnohé vědomosti a nové poznatky, o které vás už nikdo nepřipraví. Teď máte na dohled i samotný cíl cesty. Přístav jménem maturita…“

Takto začal v pátek 8. 2. 2019 slavnostní večer ve valdickém kulturním domě pro maturitní třídy SPŠ a absolventskou třídu VOŠ. Maturanty a kandidáty na diplomované specialisty se po dekorování stalo sedmdesát čtyři studentů čtvrtých ročníků maturitních oborů informační technologie, slaboproudá elektrotechnika a strojírenství. Stejně tak svoji šerpu přijalo čtrnáct studentů VOŠ, chystajících se zakončit své studium v oboru strojírenství s využitím CAD a CAM.

Po celý večer vládla sálu slavnostní atmosféra provázená důstojným nástupem, který i v letošním roce nacvičil s maturanty pan učitel Jaroslav Smolík. Za vzornou organizaci plesu, díky níž proběhl večer ke spokojenosti všech, patří poděkování třídním učitelům, RNDr. Radmile Augustinové, PaedDr. Taťáně Chlumské, panu Zdeňku Kořínkovi, Ing. Jiřímu Vraštilovi a studentům jejich tříd, v neposlední řadě i dalším jejich vyučujícím, kteří svou pomocí přispěli k přípravě plesu např. při tvorbě plakátů, pozvánek, vstupenek apod. Svým projevem přispěla i paní ředitelka, Ing. Alena Žalská, jejíž milá slova maturanti ocenili zvláštní šerpou a květinou.

Vrcholem večera se stal příchod samotných maturantů a absolventů po hvězdném červeném koberci, jejich dekorování a uvedení do stavu čekatelů na závěrečné zkoušky. Taneční část plesu byla zahájena tradičně sólem pro rodiče, následoval tanec věnovaný učitelům. Publikum rozvlnily latinskoamerické tance předvedené Viktorem Kafkou a Pavlínou Čechovou, předtančení složené ze standartních tanců předvedl jeden z maturantů, David Dlouhý, s partnerkou Lucií Černekovou. I samotné maturitní třídy si připravily svá vystoupení, kterými dokázaly, co vše se v nich skrývá. Tím odstartovaly večer plný tance, zábavy a hudby, o kterou se postarala léty prověřená hudební skupina Levou rukou.

Věříme, že večer zanechal ve všech zúčastněných příjemný zážitek a na tradici maturitních plesů navážeme se stejným úspěchem i v příštím školním roce.