Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

„Dobří holubi se vracejí“ a nabízí našim studentům lukrativní spolupráci se Škoda Auto

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 navštívili naši školu pracovníci společnosti Škoda Auto, aby našim studentům nabídli možnost uplatnit své schopnosti a dovednosti ve spolupráci s firmou.

Prezentace se zúčastnili studenti druhých a třetích ročníků oboru informační technologie. Pan Martin Novotný, náš bývalý student a absolvent VOŠ a SPŠ, Jičín, představil posluchačům společnost Škoda v plné šíři.

Momentálně prochází dynamickým rozvojem a právě s ním souvisí i potřeba nových pracovníků. Proto se společnost rozhodla oslovit i naše studenty, nabídnout možnost placené praxe, kterou lze akceptovat jako povinnou dvoutýdenní odbornou praxi ve druhém a třetím ročníku, možnost brigád a potenciální spolupráce na individuálních maturitních pracích. Studenti by mohli využít poznatky z několika různých pozic, kterými by v rámci spolupráce se společností mohli projít. Přednášející představili aktuální moderní trendy, které je možné přiblížit exkurzí do prostor společnosti Škoda. Mimo jiné by studenti navštívili i datacentrum a seznámili by se s možnostmi využití rozšířené reality v praxi.

V závěru prezentace dostali studenti prostor k dotazům, následovala diskuze nad aktuálními tématy. Studenti se dozvěděli, co vše by jim praxe v podniku přinesla, jak by mohli uplatnit znalosti získané dosavadním studiem a provázat tak teoretickou školní znalost se skutečnou praxí v programovacích jazycích, tvorbě webu, operačních systémech, počítačových sítích, databázích.