Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vzděláváme se nejen ve škole!

Učitelé humanitních předmětů a cizích jazyků si uvědomují, že předávání znalostí a vytváření dovedností ve třídách a následné prověřování osvojeného u katedry není úplně dostačující. Usilují o to, aby žáci kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe, přemýšleli o ní, vytvářeli si vlastní úsudek a odmítali jakoukoliv manipulaci.

Jazyk jako komunikační prostředek odráží historický a kulturní vývoj národa, proto učitelé podporují zájem žáků o kulturní dění kolem. Vybírají taková díla, která napomohou k osvojení českého a cizích jazyků, což umožní dobré profesní i společenské zařazení, a která současně pozitivně působí na morálněvolní vlastnosti žáků: v mladoboleslavském divadle to byla dvě představení, Deburau, dramatizace knihy F. Kožíka, a Saturnin, dramatizace humoristického románu Z. Jirotky, v jičínském kině Biograf Český Ráj – Jičín český film režiséra R. Sedláčka Jan Palach a americko – britské drama Bohemian Rhapsody, ve školních prostorách představení Divadelní společnosti The Bear Educationne či komentovaná návštěva Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. (Zajistili vyučující ČJL a ANJ).

Kritičnost, odpovědnost a schopnost tvořit si samostatné úsudky, to u svých žáků učitelé podporují, neboť jsou přesvědčeni, že se z nich jednou stanou aktivní občané svého demokratického státu. I letos učitelé pokračují ve spolupráci s jičínským muzeem: komentovaná historická procházka Jičínem, výstavy Osmičkové roky v Jičíně či Albrecht z Valdštejna či zážitková Hodina v prvorepublikové třídě, využívají dostupnost Prahy a navštěvují akce pořádané hlavním městem, například ke 100. výročí vzniku ČSR Doteky státnosti na Pražském hradě. I vzdálenější místa vyučující zahrnují do svých plánů, například Glaeserne Manufaktur VW Dresden v Drážďanech. (Zajistili učitelé DEJ, OBN a NEJ).

Daniel Defoe kdysi řekl, že „…nejsou jen zděné školy, ale také školy života, a každý, kdo má vstřícného ducha a otevřené oči, v nich může studovat.“ U nás, na průmyslové škole, oči otevřené máme a budeme mít!