Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva firmy Emuge ve městě Lauf

Dne 25. 9. 2014 se studenti strojírenských oborů zúčastnili exkurze do firmy Emuge

Firma Emuge, se sídlem v něměcké městě Lauf and der Pegnitz a pobočkami po celém světě včetně České republiky (Lomnice nad Popelkou), se specializuje na výrobu upínacích nástrojů a nástrojů na řezání závitů používaných hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu, kde je zapotřebí dosažení velmi vysoké přesnosti (řádově tisícin milimetru). Tato firma spolupracuje s naší školou.

Po krátkém uvítání majitelem, panem Knieniederem, zástupce pro Českou republiku provedla krátkou, ale výstižnou prezentaci firmy. Následovala vlastní prohlídka výrobních hal. Studenti si měli možnost prohlédnout všechny výrobní provozy a seznámit se s nejnovějšími výrobními technologiemi (např. vakuové pece, CNC brusky). Bez zajímavosti nebyla ani prohlídka účňovské školy, která je nedílnou součástí firmy. Po obědě si pak studenti prohlédli centrum města a mohli si uvědomit historické souvislosti mezi tímto regionem a oblastí, kde sídlí naše škola.

Bylo příjemné setkat se ve firmě s absolventy naší Vyšší odborné školy a ještě příjemnější dozvědět se přímo z úst majitele firmy, že čeští technicky vzdělaní lidé, na jejichž výchově se podílí i naše škola, jsou jedni z nejlepších na světě.

Studenti naší Vyšší odborné školy pravidelně vykonávají povinnou praxi v této firmě, a řada z nich zde po úspěšných absolventských zkouškách nachází i své uplatnění.