Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Spolupráce s firmou Deprag úspěšně pokračuje

V úterý, dne 22. 11. 2018, skupina 19 žáků ze tříd SM3A a SC3A navštívila centrálu firmy Deprag v německém Ambergu. Na úvod žáci shlédli propagační video v anglickém jazyce, čímž získali základní informace, představu o historii a stávajícím výrobním programu firmy. Následoval prostor pro otázky. Žáci pak byli rozděleni do dvou menších skupin, prohlédli si výrobní prostory, skladové prostory a konstrukční sekci. Měli možnost vidět pneumatické utahovací šroubováky v nejrůznějších fázích sériové výroby včetně testování, pneumatická šroubovací centra vyráběná na zakázku i novinku poslední doby – turbíny pro výrobu elektrické energie využívající proudící zplodiny.

Po firemním obědě následovala krátká prohlídka historického centra města Amberg, kdysi hlavního města regionu proslulého obchodem se železnou rudou.

Žáci měli možnost procvičit si anglický i německý jazyk a zběžně se seznámit s firemní kulturou zahraniční firmy. Případné komunikační bariéry byly odbourány překladatelskými dovednostmi dvou pracovnic obchodního oddělení z Deprag Lázně Bělohrad, pobočky, se kterou škola VOŠ a SPŠ, Jičín udržuje úzkou spolupráci formou zajišťování odborné praxe žáků i finálním umísťováním svých absolventů ve firmě.

2018 Exkurze Amberk 2018 Exkurze Amberk
2018 Exkurze Amberk 2018 Exkurze Amberk
2018 Exkurze Amberk