Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Přednáška elitního kriminalisty na naší škole

Ve středu 24. 10. 2018 jsme na naší škole přivítali plk. Mgr. Josefa Lottese, elitního kriminalistu, který byl uveden do policejní síně slávy a v roce 2017 obdržel druhé nejvyšší ocenění policejního prezidenta za mimořádné zásluhy, pamětní bodák. Pan plk. Lottes u nás uskutečnil preventivní přednášku pro žáky 1. a 2. ročníku s názvem Šikana, kyberšikana, seznamování po internetu, domácí násilí, sexuální obtěžování a zneužívání dětí. Obsahová náplň přednášky byla dodržena, kde se žáci seznámili mj. s pojmem trestního činu a příslušných paragrafů, s pojmem stalking, autorským právem, šikanou aj. Přednáška byla doplněna příběhy z praxe pana plk. Lottese. Většině žáků se přednáška líbila, kdy ocenili především zajímavé příběhy z praxe, dále mohli klást otázky profesionálovi, byli poučeni z cizích chyb a získali zajímavé, a pro někoho nové informace k trestní odpovědnosti mladistvých. Ne všechny žáky zaujaly informace o paragrafech, ale to je vzhledem k jejich věku pochopitelné. Podle žáků mohly některé informace zaznít v jiných souvislostech. Vše ale bylo bohužel zkresleno špatně fungující technikou, kde mikrofon a ozvučení v tělocvičně nebylo ideální, i když jsme ho den předem zkoušeli, za což pan plk. Lottes nemohl a je to další podnět pro nás. Těmito problémy s ozvučením byl pozitivní zážitek z přednášky pro některé trochu zkreslen.