Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Skvělá spolupráce s firmou Deprag Lázně Bělohrad – návštěva sídla firmy Deprag v Ambergu

Dne 17. října 2018 se studenti druhého ročníku VOŠ společně s maturitní třídou SC3B a SM3B vydali na zkušenou do SRN (Německa), konkrétně do největší spolkové země Bavorska. Cílem bylo malebné historické městečko Amberg, kde nedaleko hradeb sídlí firma Deprag. Dopravu, navigaci, organizační vedení a jazykovou podporu nám zajistila stejnojmenná firma, jež se nachází v nedalekých Lázních Bělohrad, v personálním obsazení Susanne Lejdar a Natálie Kotyšková.

Při včasném odjezdu (před půl šestou) a s trochou štěstí jsme relativně rychle projeli i Prahou a kolem desáté hodiny jsme stáli na továrním dvoře německé firmy. Po malém občerstvení jsme se ve třech skupinách vydali za poznáním. Dva výklady byly zajištěny v češtině a třetí v anglickém jazyce (i ten studenti zvládli). Znalosti němčiny byly v našem obsazení prachbídné. Poděkování patří paní Susanne Lejdar, která díky velmi slušné znalosti češtiny zajišťovala mezinárodní komunikaci. Výrobní portfolio se zhruba shodovalo s portfoliem firmy v Lázních Bělohrad. To je široká škála pneumatického a elektrického nářadí, současně velmi populární částečně nebo plně automatizované šroubovací stanice stavěné dle požadavků konečného zákazníka s přesnou diagnostikou atd. Zajímavý sortiment, který je nový, představují plynové turbíny s elektrickým generátorem pro malé elektrárny s výkony stovek kW. To je dáno pravděpodobně současnou energetickou politikou Německa.

Součástí exkurze bylo i seznámení s organizací přípravy vlastních učňů. Dle reakcí studentů přes dlouhou cestu je vlastní exkurze zaujala. Většina jejich dotazů byla zodpovězena. Nejvíce při demonstraci šroubovacího centra tam pracujícím českým pracovníkem. Jen při dotazu na svůj příjem musel zachovat firemní tajemství.

Po závěrečném obědě nám zbyla ještě hodinka na prohlídku nedalekého historického centra. Také při cestě zpět jsme měli štěstí a kolem osmnácté hodiny jsme byli šťastně v Jičíně. Na závěr je třeba ještě poděkovat firmě Deprag za její vstřícnost a ekonomickou podporu této cesty a vedení školy za přínosnou spolupráci se zajímavými potencionálními odběrateli našich absolventů.

V Jičíně 23. listopadu 2018

Ing. Miroslav Vavroušek