Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Soutěž firmy Beneš a Lát a.s.

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce naší školy s firmou Beneš a Lát a.s. Obdobně jako v loňském roce vyhlásila tato forma konstruktérskou soutěž žáků odborných škol. Úkolem bylo navrhnout nástroj k ostřižení přetoků a vtokové soustavy u odlitku ze zinkové slitiny. Soutěže se mohli zúčastnit jak jednotlivci, tak i týmy. Zadání proběhlo v listopadu 2017 s tím, že práce budou odevzdány do konce března 2018. V rámci technologických cvičení se do soutěže zapojilo šest dvoučlenných týmů tříd SC4B a SM4B. Po odevzdání prací byly vybrány čtyři nejlepší práce, které byly zaslány k vyhodnocení firmě Beneš a Lát. Ze všech prací, které se soutěže zúčastnily, byla vybrána jako nejlepší, práce týmu naší školy Jaroslav Voháňko a Ondřej Vacek, oba ze třídy SM4B. Tento tým tedy obsadil 1. místo soutěže s finanční odměnou 5000 Kč. Rovněž další dvě místa obsadily týmy naší školy. Druhé místo s odměnou 2500 Kč obsadil tým Jan Brádler a Jonáš Konůpek, oba ze třídy SC4. A konečně třetí místo tým ve složení Tomáš Houška a David Koudelka ze třídy SM4B. I toto místo bylo oceněno finanční odměnou 1000 Kč.

Pro školní rok 2018/2019 se počítá rovněž s další spoluprací a to nejen vyhlášením další konstruktérské soutěže, ale i možností zadání dlouhodobých maturitních prací, praxí studentů v závodech firmy a exkurzemi v závodech firmy, kdy firma Beneš a Lát uhradí dopravu pro realizaci těchto exkurzí. Tímto způsobem pak naše škola může lépe uskutečňovat tolik potřebné spojení s praxí.

 

2018 soutěž firmy BENEŠ a LÁT