Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Celostátní kola soutěží SOČ a Programování – zazářil Antonín Říha

Celostátní přehlídka prací SOČ se uskutečnila v termínu 15.-17. června 2018 v Olomouci. Nakonec nás v kategorii Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace reprezentoval Jan Plucha a v kategorii Informatika Antonín Říha. Oba dva naši reprezentanti skončili v krajském kole ve svých kategoriích na prvním místě a měli tím zajištěn přímý postup. I přes zařazení prací z krajského kola z druhých míst žáků Libora Macáka a Tomáše Kracíka do licitace o postup do celostátní přehlídky, tyto práce našich žáků nakonec bohužel nepostoupily.

Práce žáků ze všech krajů, které se probojovaly do celostátní přehlídky, se obhajují před příslušnými porotami celostátní přehlídky, kde členy porot jsou odborníci příslušných kategorií. Žáci mají možnost se po obhajobách účastnit posterové prezentace, kde svojí práci mohou představit ostatním soutěžícím i ostatním zájemcům.

Jan Plucha se ve své kategorii s prací „Analogový stejnosměrný regulovatelný zdroj do 30V“ umístil na velice pěkném 8. místě z 16 účastníků. Ve velké konkurenci ostatních prací se jedná o veliký úspěch.

Antonín Říha se ve své kategorii s prací „Implementace a rozbor algoritmu NEAT pro problémy reinforcement learningu“ umístil na fantastickém 3. místě z 16 účastníků. Konkurence byla obrovská a Antonín k pracím soupeřů uvedl, že „co se týče prezentací soupeřů tak se objevilo pár zajímavých projektů. Například hlasový asistent sloužící k ovládání počítače nebo umělá inteligence vyhodnocující správnost výslovnosti cizích slovíček.“ K tématům ostatních prací Antonín uvedl, že „celkově byla cca půlka prací zaměřená na umělou inteligenci“. Z toho je patrné, že tento obor se právem těší velkému zájmu a zcela jistě se bude dál rozvíjet a bude k sobě poutat stále více pozornosti. Antonín za svoji práci obdržel zvláštní cenu: Návrh na cenu Učené společnosti ČR. Toto umístění je opravdu fantastické.

Výsledky jsou k dispozici na adrese http://www.soc.cz/dokumenty/vysledkove_listiny/2017-18.pdf

Antonín Říha se navíc zúčastnil i Ústředního kolo Soutěže v programování kategorie Programování – mládež v Liberci konaného ve dnech 22. – 24. 6. 2018. Druhý náš zástupce, který se do ústředního kola probojoval, se bohužel nezúčastnil. Antonín chtěl zcela jistě vylepšit loňské 16. místo. A podařilo se mu to náramně. Celkově skončil na fantastickém 3. místě v konkurenci z celkového počtu 32 programátorů. Úloha nebyla jednouchá, její zadání je k dispozici na https://soutez.github.io/2018/finale/pgm/zadani.pdf a celkové výsledky jsou k dispozici na stránkách http://talentovani.cz/aktualni-rocnik-sp, kde je na stažení výsledková listina. K průběhu soutěže Antonín uvedl, že „soutěžní úloha byla sudoku, tedy vytvořit aplikaci pro její hraní s několika dalšími funkcemi (nápověda, undo, redo,…) a vytvořit k této aplikaci umělou inteligenci pro hraní sudoku. Na tuto úlohu jsme měli čtyři hodiny času…“ Podle Antonína byla úloha zajímavá. V rámci soutěže byl i další program, kde Antonín dále uvedl, že „po soutěži samotné jsme navštívili velmi zajímavou přednášku od Jiřího Bence vývojáře kernelu u Linuxové distribuce RedHat, ve které nám přiblížil zranitelnost současných procesorů (Meltdown, Spectre).“

Našim reprezentantům děkuji za vzornou reprezentaci školy, kdy se díky nim ve velké konkurenci účastníků naše škola neztratila. Antonínovi děkuji i za postřehy ze soutěží. Antonín dosáhl opravdu fantastických a asi i těžko překonatelných výsledků, kdy jeho potencionální následovníci budou mít opravdu přetěžkou práci. Ale doufám, že to pro ně může být veliká motivace, protože dosažené výsledky jsou od toho, aby se překonávaly.

Ondřej Kořínek