Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Výměnná praxe žáků 3. ročníku VOŠ a SPŠ, Jičín

Jedenáct žáků 3. ročníku se ve dnech 20. – 25. května 2018 zúčastnilo výměnné praxe, která se uskutečnila v partnerské SPŠ v Martině.

Získání zkušeností, seznámení s vybavením školy, poznání okolí Martina i historie regionu – to bylo cílem výměnné praxe na SPŠ v Martině. Nedílnou součástí bylo i navázání přátelství a schopnost domluvit se ve slovenštině.

Po příjezdu do Martina jsme byli ubytování na internátě, který je součástí komplexu školy spolu s tělocvičnou a jídelnou.

Dny pobytu jsme trávili prohlídkou školy, kde se žáci zúčastnili výuky anglického jazyka a programování. Při procházce městem jsme zhlédli jak národní kulturní památky – budovu Matice slovenské, Slovenské národní muzeum, tak kulturní památky – Turčanskou galerii, Slovenskou národní knihovnu. Slovenští hostitelé nám vyjednali prohlídku Divadla SNP a jeho dílen na výrobu rekvizit.

S velkým zájmem žáků se setkala exkurze do výrobních hal továrny Volkswagen, která se uskutečnila v rámci výměnných praxí poprvé.

Cestovali jsme také po blízkém okolí. Navštívili jsme Muzeum slovenské vesnice, kde jsou shromážděny obytné, hospodářské, společenské, církevní a technické stavby z Oravy, Turca, Liptova a Kysúc. Překvapila nás rozlehlost hradu Strečno i jeho umístění s nádherným výhledem na údolí řeky Váh. Fyzickou připravenost prověřil celodenní výlet na jednu z dominant Velké Fatry, nádhernou horu Tlstou. Autobusem jsme dojeli pod pohoří a pak překonali 700 m převýšení. Krásný zážitek byl podpořen i prohlídkou blízké jeskyně.

Poděkování patří personálu školy, počínaje paní ředitelkou Ing. Dagmar Najšlovou, a vychovatelům v domově mládeže, především vedoucímu internátu, panu K. Růžičkovi. Všichni byli velmi srdeční a snažili se nám zpříjemnit každou volnou chvíli.

Mgr. Milena Drobníková

 

2018 Návštěva SPŠ Martin 2018 Návštěva SPŠ Martin
2018 Návštěva SPŠ Martin 2018 Návštěva SPŠ Martin