Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Naši žáci opět úspěšní v soutěži Programování

I v letošním roce se naši žáci zúčastnili Krajského kola soutěže v programování konaného v Hradci Králové. Sestava byla takřka stejná jako v loňském roce. V kategorii Aplikační Software – tvorba webu nás reprezentoval Leoš Tobolka a v kategorii Programovací jazyky mládež nás reprezentovali Marek Novotný a Antonín Říha. Všichni žáci jsou ze třídy I4B. V loňském roce dosáhli naši žáci fantastického úspěchu, když v krajském kole Antonín ve stejné kategorii vyhrál a Leoš byl také ve stejné kategorii na 2. místě, kdy oba naši reprezentanti postoupili do ústředního kola, kde se jim však bohužel již tolik nedařilo. V letošním roce tak bylo co obhajovat! Podle ohlasu kluků byly letošní úlohy náročnější než ty v loňském roce. Pouze pro připomenutí uvedu, že v každé kategorii museli soutěžící naprogramovat náročné úlohy, na jejichž řešení měli čtyři hodiny čistého času. Úlohy byly pro soutěžící náročné a ti museli při jejich řešení používat svých programátorských schopností, znalostí, důvtipu a dobrého úsudku. Správné rozvržení času na vyřešení úloh je v takových soutěžích také velice důležité a rozhoduje o pozdějším úspěchu nebo neúspěchu. I letos měla porota obtížnou úlohu. Po projití a obodování všech úloh porotou dosáhli naši reprezentanti opravdu skvělého výsledku.

kategorii Programovací jazyky mládež, Antonín Říha fantasticky obhájil loňské celkové vítězství, a Marek Novotný skončil na velice pěkném 5. místě, kdy od třetí příčky ho dělilo pouze 2,5 bodu. kategorii Aplikační Software – tvorba webu obsadil Leoš Tobolka také fantastické 3. místo, kde ho od druhého dělilo pouze 1,5 bodu. Antonín a Leoš se díky těmto báječným výsledkům opět probojovali do ústředního kola, stejně jako v loňském roce. Ústřední kolo se v letošním roce bude konat na TU v Liberci na konci června. Snad naši reprezentanti v ústředním kole vylepší loňské umístění. Jsou zkušenější a opět se během roku obohatili o nové znalosti. Ale faktorů k úspěchu je velké množství a není to pouze o schopnostech, znalostech a dovednostech.

Děkuji všem našim žákům za příkladnou reprezentaci. Snad motivují svoje spolužáky z nižších ročníků do příštího roku, aby ti navázali na takovéto mimořádné úspěchy.