Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Krajské kolo studentské odborné činnosti 2018

14. května 2018 se konalo v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové krajské kolo 40. ročníku Studentské odborné činnosti. Slavnostní zahájení provedl garant soutěže PaedDr. Luboš Hodný a garant celostátního kola SOČ PaedDr. Pavel Jankovský. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil ředitel pořádajícího gymnázia Mgr. Novák, zástupci odboru školství Královéhradeckého kraje a Mgr. Marcela Nováková – ředitelka ŠZ DVPP Hradec Králové. Přítomni byli rovněž zástupci sponzorů a členové odborných hodnotitelských komisí.

Naši školu reprezentovalo v tomto kole šest studentů, kteří postoupili z okresního kola. V oboru „ Tvorba učebních pomůcek“ Miroslav Voborský (EA4) s prací – „Výukové shieldy pro Arduino“ a Tomáš Kracík (I4B) s prací „Výukové materiály UWP“. V oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ Libor Macák (EA4) s prací – „Automatická linka pro třídění na reálném modelu“ a Jan Plucha (EA4) s prací – „Analogový stejnosměrný regulovatelný zdroj do 30 V. V oboru „Informatika jsme měli dva zástupce, Antonína Říhu s prací „Implementace techniky NEAT a HyperNEAT v jazyce C# s rozlišením ES-HyperNEAT“ a Marka Novotného s prací „Nástroj pro navrhování efektivního algoritmu“. I když byla ve všech oborech poněkud menší účast než v předchozím ročníku, nic to neubralo na značné konkurenci. O to potěšující je umístění našich soutěžících. Jan Plucha a Antonín Říha obsadili ve svých kategoriích první místo a postupují do celostátního kola této soutěže. Libor Macák a Tomáš Kracík získali za své práce druhá místa ve svých kategoriích. Práce Libora Macáka půjde navíc ještě do licitace o postup do celostátního kola. Výborné je i umístění Marka Novotného a Miroslava Voborského na třetím místě.

Tento ročník byl pro naši školu vůbec nejúspěšnějším ročníkem za celou dobu účasti v této prestižní soutěži. Nikdy se našim studentům nepodařilo, aby všichni zúčastnění obsadili přední místa. Patří za to dík nejen soutěžícím, ale i pedagogům, kteří je připravovali, jmenovitě Mgr. Ondřeji Kořínkovi a Bc. Miroslavu Bretovi a všem, kteří studentům poskytovali cenné rady. Velmi dobré hodnocení prací našich studentů porotci je velkým oceněním práce soutěžících. Čas, který věnovali studentské odborné činnosti, nebyl časem promarněným, a přinesl zcela jistě studentům zkušenosti, které mohou uplatnit v praktickém životě. Všem našim účastníkům krajského kola SOČ gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naši školy.

2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ
2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ
2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ
2018 krajské kolo SOČ 2018 krajské kolo SOČ