Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Okresní kolo Studentské odborné činnosti 2018

V pondělí 9. dubna 2018 se v prostorách DVPP Jičín, Železnická 460 konalo okresní kolo studentské odborné činnosti. Tříčlenná odborná komise, které předsedal Ing. Vavroušek, hodnotila 7 prací z oborů „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“, „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“, „Fyzika“ a „Informatika“. Z každého oboru mohly postoupit do krajského kola dvě nejlepší práce.

Naši žáci Libor Macák a Jan Plucha, oba z EA4, soutěžili v oboru „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“ a oba postoupili do krajského kola. Rovněž Miroslav Voborský z EA4 a Tomáš Kracík I4B, kteří soutěžili v oboru „Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie“ postoupili do krajského kola. V oboru „Informatika“ se do krajského kola kvalifikovali Marek Novotný I4B a Antonín Říha, rovněž z I4B.

Bohužel v letošním ročníku okresního kola soutěže neměli naši žáci konkurenci z jiných škol. Ta se projeví až v krajském kole, a bude proto nutné, aby se na něj postupující důkladně připravili. I když bylo okresní kolo SOČ početně málo zastoupené, o to kvalitnější byly soutěžní práce. Pro žáky naší školy bylo toto kolo úspěšné už proto, že všichni postupují do krajského kola, protože ne všechny práce, prezentované v tomto kole, musí nutně postoupit. Práce, prezentované našimi žáky na okresním kole soutěže SOČ byly výborné úrovně, o čemž jsme se přesvědčili již ve školním kole, a určitě si postup do krajského kola zaslouží. Poděkováni patří i všem pedagogům, kteří žákům poskytovali rady a předávali jim své zkušenosti. Jejich práce, které věnovali svůj volný čas, pak byla žáky zúročena jak ve školním, tak i okresním kole SOČ. Doufáme, že v příštím ročníku nás bude na okresním kole zastupovat více žáků zejména těch mladších.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim úspěšné umístění v krajském kole, které se uskuteční 14. 5. 2017 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Věříme, že i v letošním roce, postoupí některý z našich žáků do celostátního kola 15. – 17. června 2018, v Slovanském gymnáziu Olomouc.