Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Dvě čtvrtá místa ze soutěže v 3D počítačovém modelování a 2D kreslení

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 jsme se účastnili již 17. ročníku v 3D počítačovém modelování a 2D kreslení. Akce se konala tradičně na půdě SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové ve spolupráci s 3E Praha Engineering, a.s. a soutěží se v CAD systému SolidWorks. Tuto soutěž navštěvujeme pravidelně již několik let, ale tentokrát jsme se premiérově účastnili i kategorie 2D, díky zájemcům z SC3 (Jan Míl a Filip Svatý). Ti měli za úkol, ve stanoveném časovém limitu, vytvořit výrobní výkres zadané součásti. Do kategorie 3D se přihlásili zájemci z SC4A (Lukáš Kracík a Tomáš Burket), jejichž úkolem bylo vytvořit sestavu visacího zámku. V kategorii 3D jsme se, z celkového počtu 17 zúčastněných škol, umístili na 4. místě. V kategorii 2D jsme se, z celkového počtu 10 zúčastněných škol, umístili taktéž na 4. místě. Z obou kategorií si tedy vezeme zatím nejlepší umístění, kterého jsme v této soutěži dosáhli. Nezbývá než pogratulovat vítězům, poděkovat zúčastněným a vyhlížet další ročník, na kterém se pokusíme navázat na předvedený výkon a především se vyvarovat zbytečným chybám plynoucích z nepozornosti, které v celkovém umístění sehrály významnou roli.