Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Návštěva firmy Emuge

Dne 21. 3. 2018 třídy SC3/SM3, V2 a vybraní studenti z učňovských oborů navštívili továrnu firmy Emuge na výrobu závitořezných nástrojů v německém městečku Lauf an der Pegnitz. Jako dozor se zúčastnila paní ředitelka Ing. Alena Žalská a za učitele Zdeněk Kořínek, Josef Vrba a Libor Velart. Akce byla jednodenní, proto jsme odjížděli brzy, v půl šesté. Cestu nám bezpečně zajistili řidiči, dopravní společnosti Zikmund. Do Laufu jsme přijeli v půl jedenácté a po krátkém představení výrobní náplně, jsme rozděleni do tří skupin procházeli výrobní haly.

Nahlédli jsme i do školních dílen, které jsou v prostoru továrny a připravují mladé studenty pro potřebu výroby. Po obědě jsme jeli na prohlídku městečka, jehož historický ráz v centru se snaží udržovat. Asi v půl čtvrté jsme městečko opustili a vydali se na cestu domů, kam jsme dorazili v půl deváté.

Návštěva EMUGE 2018